Uitbetalingsbeleid

 

Dit uitbetalingsbeleid is van kracht vanaf 01 oktober 2021

Als onderdeel van onze toewijding om een daadwerkelijk superieure service te bieden, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat uw uitbetalingsverzoek zo snel en efficiënt mogelijk wordt verwerkt.

 

Geregistreerde rekening

Uitbetalingen van een spelersaccount van een speler kunnen alleen worden overgemaakt naar de geregistreerde rekening van de speler bij GGPoker. De geregistreerde rekening moet op naam van de speler staan.

Uitbetalingen kunnen alleen van de spelersaccount worden afgeschreven en op de geregistreerde rekening van de speler worden gestort nadat op de spelersaccount geld is bijgeschreven vanaf de geregistreerde rekening.

 

Verwerkingstijd voor uitbetalingen

Uitbetalingen doen er over het algemeen 24 uur over om van GGPoker naar uw rekening overgemaakt te worden, maar in sommige gevallen kan het tot 72 uur duren. Houd u er alstublieft rekening mee dat het bij bankoverschrijvingsmethoden 1-3 werkdagen duurt voordat uw uitbetalingen van onze kant naar uw rekening wordt overgemaakt.

In geval van risicoverhogende omstandigheden, strenger cliëntenonderzoek, of als uw uitbetalingsbedrag meer dan EUR 3.000 in een maand is (of het equivalent in een andere valuta), zullen wij verdere uitleg en/of ondersteunende documenten moeten vragen met betrekking tot de klant, de betalingsmethode, de bron van geld of vermogen en/of alle andere noodzakelijke informatie die we nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en regelgevende vereisten. In een dergelijk geval kan de verwerkingstijd van de uitbetaling worden vertraagd, afhankelijk van uw verstrekking van de gevraagde documenten.

 

Gesloten kring voor stortingen en uitbetalingen

We hanteren een gesloten-lusbeleid voor stortingen en uitbetalingen. Waar mogelijk moeten klanten geld laten uitbetalen op de oorspronkelijke stortingsmethode. Klanten mogen alleen geld laten uitbetalen naar betaalmethoden die eerder zijn gebruikt voor een storting.

Het geld, tot aan het oorspronkelijke stortingsbedrag, wordt automatisch gestort op de betalingsmethode die door de klant werd gebruikt voor de oorspronkelijke storting(en) op het GGPoker account. Uitbetalingen boven het oorspronkelijke stortingsbedrag worden verwerkt na grondige beoordeling.

 

Uitbetalingskosten

Uw bank of betalingsverwerker kan kosten in rekening brengen (valutawisselkosten, kwalificaties en verwerkingskosten) om uw uitbetaling te verwerken. Dergelijke transactiekosten voor uitbetalingen worden duidelijk weergegeven op de uitbetalingsverzoek pagina. 

Neem contact op met onze Klantenservice als u hulp of assistentie nodig hebt bij uw opnameverzoek. Vermeld het bedrag dat u wilt opnemen, de opnamemethode die u wilt gebruiken en eventuele foutmeldingen die u ontvangt tijdens het opnameverzoek.

In het geval dat we het aanbod van ons bedrijf in Nederland beëindigen, zijn uitbetalingen onderhevig aan redelijke verwerkingskosten die in rekening worden gebracht door betalingsverwerkers of door banken voor het overboeken van het geld van onze kant naar uw bankrekening.

 

Wisselkoersen en volatiliteit van wisselkoersen

We geven, indien van toepassing, duidelijk de wisselkoers aan die op uw uitbetalingsbedrag is toegepast op het moment van uitbetalingsverzoek. Zodra u een uitbetalingsverzoek heeft ingediend, zijn wij niet aansprakelijk en zullen wij geen schommelingen in valutawaarden compenseren vanaf het moment van verzoek tot het moment van voltooiing van de transactie.

 

Fraudepreventie

Alle uitbetalingen gaan door een intern auditproces om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan fraudepreventie, bestrijding van het witwassen van geld, bestrijding van de financiering van terrorisme en andere wettelijke verplichtingen en regelgevende vereisten. Als gevolg hiervan duurt het over het algemeen 24 uur voordat het geld van onze kant naar uw bankrekening is overgemaakt, maar in sommige gevallen kan het tot 72 uur duren.

Alle klanten worden geacht hun identiteit te verifiëren nadat hun account wordt aangemaakt. We hebben het recht om om verdere uitleg te vragen en/of ondersteunende documenten te vragen met het oog op identificatie van de klant, betalingsmethode, bron van vermogen en enige andere informatie die wij belangrijk achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en regelgevende vereisten.

We hebben het recht om de uitbetaling te annuleren en geld op de spelersrekening terug te storten wanneer:

  1.  de klant nog niet de verzochte documenten heeft ingediend;
  2. de documenten van de klant zijn verlopen;
  3. er zorgen zijn over fraude/valsspelen/samenspelen/witwassen; en
  4. de uitbetalingsmethode die de klant verzoekt niet gelijk is aan de stortingsmethode.

 

Spelerstransacties

Vanwege de anti-witwasrichtlijnen is het mogelijk dat geld dat rechtstreeks afkomstig is van stortingen niet wordt uitbetaald voordat er een klantenonderzoek is uitgevoerd. Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie.

                       

Bonusuitbetalingen

Bonussen kunnen pas worden uitgekeerd nadat aan alle vereisten van het bonusbeleid is voldaan.

 

Annulering van uitbetaling

In het geval dat u een uitbetalingsverzoek annuleert, bent u volledig verantwoordelijk voor elk volgend gebruik van uw geld. Het bedrijf is niet verplicht om bedragen terug te betalen waarvan de uitbetaling door u is geannuleerd en die vervolgens worden gebruikt of verloren worden.

 

Andere annuleringsinformatie

Voor grotere uitbetalingen kan GGPoker meer tijd nodig hebben om het verzoek te verwerken, omdat we mogelijk moeten controleren op onregelmatigheden met betrekking tot de transactie. Dit ter bescherming van uw rekening en om te voldoen aan de witwasregelgeving in Nederland. In het bijzonder kunnen alle winsten van meer dan 20.000 euro alleen worden opgenomen na een grondige screening op eventuele onregelmatigheden.

In sommige gevallen waarin verificatie wordt vereist om een verzoek te voltooien, moet de verificatie worden voltooid binnen 7 dagen na het uitbetalingsverzoek. Anders wordt het verzoek geannuleerd en worden de gelden teruggestort in uw bankroll.

Stel ons alstublieft onmiddellijk op de hoogte als uw creditcard(s)/betaalkaart(en) verloren, gestolen of geannuleerd zijn, zodat we hun status kunnen onderzoeken en kunnen bevestigen dat betalingen wel of niet kunnen worden ontvangen.

We behouden ons het recht voor om de verwerking van uitbetalingsverzoeken uit te stellen en/of stop te zetten totdat de definitieve goedkeuring is ontvangen voor de openstaande stortingstransacties.