ALGEMENE VOORWAARDEN

 

GGPOKER.NL

Laatst bijgewerkt op: 10 april, 2024

Versie: 20240410.1.1

 

SAMENVATTING

 • Deze voorwaarden vormen de basis van een wettelijke overeenkomst – lees deze aandachtig door en klik niet op “aanvaarden” als u niet van plan bent zich aan de voorwaarden te binden. Bij vragen met betrekking tot deze voorwaarden kunt u contact opnemen met de klantenservice
 • Wij hebben systemen en processen ingericht om u te helpen als u speelproblemen hebt. Deze worden in deze voorwaarden nader beschreven.
 • Soms gaat er iets mis met onze website of de software die wordt gebruikt om de website of onze spellen aan te bieden. Wij zijn in dat geval niet aansprakelijk jegens u voor speelwinsten die ontstaan als gevolg van het niet goed functioneren van de website of de software.
 • Onze aansprakelijkheid jegens u is beperkt – u dient het desbetreffende deel van deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen.
 • Wij behandelen elk verzoek van uw kant om geld van uw account op te nemen onmiddellijk en in overeenstemming met deze voorwaarden. Wij zullen een door u ingediend opnameverzoek nooit ongedaan maken of annuleren.
 • Van tijd tot tijd hanteren wij bonussen en acties. Hierop zullen afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn die u eveneens zorgvuldig door dient te lezen alvorens u akkoord gaat met deelname aan de betreffende bonusaanbieding of actie.
 • De Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden heeft altijd voorrang op een vertaling in welke taal dan ook.

Inleiding

Deze voorwaarden (de “Voorwaarden”) beheersen de relatie tussen u en NSUS Malta Limited (“NSUS”) en/of haar groepsmaatschappijen (waarnaar in deze Voorwaarden gezamenlijk wordt verwezen als “wij”, “ons” of “onze”). 

GGPoker is eigendom van NSUS, een in Malta opgerichte vennootschap, statutair gevestigd te LEVEL 3 (SUITE NO: 2386), TOWER BUSINESS CENTRE, TOWER STREET, SWATAR, BIRKIRKARA BKR4013, MALTA. Wij zijn gelicenseerd en worden gereguleerd door de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) 1612. Verdere informatie over de KSA is hier te vinden

 Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door, aangezien zij de basis vormen van een wettelijke overeenkomst tussen ons en u met betrekking tot onze website op GGPoker.nl (de “Website”) en de poker- en casinoproducten (de “Spellen”) die wij op de Website beschikbaar stellen.

Onze overeenkomst met u wordt tevens geacht de volgende beleidsdocumenten (de “Beleidslijnen”) te omvatten, welke u eveneens zorgvuldig dient door te lezen:

Alle andere voorwaarden, spelregels, beleid zoals deze in relatie staan met spellen, promoties, bonussen, speciale aanbiedingen, of enig ander aspect van uw gebruik van de website van tijd tot tijd.

In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Beleidslijnen, hebben deze Voorwaarden voorrang.

 

1.WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

1.1 Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde niet-materiële wijzigingen aan te brengen in de Website en de Beleidslijnen op onze website, met inbegrip van deze Voorwaarden.

1.2 Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze Algemene voorwaarden en/of het Beleid dat daaraan ondergeschikt is, zullen we u zoveel mogelijk van tevoren op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen als redelijkerwijs mogelijk is, maar u wordt in ieder geval op de hoogte gebracht van materiële wijzigingen voordat ze treden in werking. Materiële wijzigingen zullen via e-mail aan u worden gecommuniceerd met een samenvatting van de materiële wijzigingen die in deze Voorwaarden zijn aangebracht. U ontvangt ook een pop-upbericht wanneer u zich aanmeldt om de volledige bijgewerkte algemene voorwaarden te bekijken. Na het lezen van de bijgewerkte algemene voorwaarden, wordt u gevraagd om “Akkoord” met en “Accepteer” de bijgewerkte algemene voorwaarden om onze services te blijven gebruiken. Als u de services blijft gebruiken nadat u op de hoogte bent gesteld van de materiële wijzigingen en nadat u heeft aangegeven dat u akkoord gaat met de bijgewerkte algemene voorwaarden, wordt dit door ons beschouwd als uw aanvaarding van de wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de materiële wijzigingen, kunt u de services niet blijven gebruiken, maar kunt u altijd uw geld opnemen met inachtneming van deze voorwaarden en bepalingen en processen voor opnames.

“Materiële wijzigingen” omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wijzigingen als gevolg van wijzigingen in de voorwaarden van de kansspellicentie, wijzigingen als gevolg van updates van de regelgeving, wijzigingen in het bedrijf dat de licentie heeft, wijzigingen met betrekking tot stortings- en opnameprocessen, wijzigingen met betrekking tot de Klantenondersteuningsprocessen van het bedrijf.

 

2. UW ACCOUNT OP WWW.GGPOKER.NL

Het aanmaken van uw account

2.1 Om onze Website te gebruiken en de Spellen te spelen, moet u een account bij ons aanmaken.

2.2 In verband met het aanmaken van uw account bij ons, verklaart u ons dat:

 1. U ten minste 18 jaar oud bent en voldoet aan de minimumleeftijdvereiste in uw rechtsgebied om een contract met ons aan te gaan, de Website te gebruiken, en deel te nemen aan de Spellen.  Houd er rekening mee dat spelen door minderjarigen in Nederland strafbaar is;
 2. U geen werknemer/aannemer van (i) NSUS of (ii) een NSUS-groepsmaatschappij bent;
 3. U geestelijk en fysiek in staat bent om verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen daden en u in staat bent dit bij wet afdwingbare contract met ons aan te gaan;
 4. U ermee instemt om correcte inschrijvingsgegevens te verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam, correcte geboortedatum en het land waarin u woont. U stemt ermee in ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in deze gegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om de contactgegevens in uw account actueel te houden. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat u belangrijke account gerelateerde meldingen en informatie van ons niet ontvangt;
 5. U niet ongekweten failliet verklaard bent en u geen crediteurenakkoord hebt getroffen;
 6. U zichzelf momenteel niet hebt uitgesloten van een GGPoker-account en u zich niet hebt aangemeld bij een nationaal zelfuitsluitingssysteem zoals het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (“CRUKS”) dat u uitsluit van deelname aan kansspelen;
 7. U de methoden, regels en procedures van de Spellen die wij op de Website ter beschikking stellen volledig begrijpt en in voorkomend geval om advies of hulp zult vragen bij het gebruik van de Website;
 8. U begrijpt dat, indien u ervoor kiest om gebruik te maken van gebruikersinterfaces van derden, toepassingen mogelijk niet alle informatie over uw deelname aan kansspelen weergeven.
 9. Als uw registratie beëindigd is, kunt u zich niet meer aanmelden – dit zal eeuwig zo blijven. Als u weer bij ons wilt wedden en spelen, dan moet u zich opnieuw registreren.
 10. U heeft kennis genomen van de informatie als bedoeld in artikel 4.34 van het Besluit kansspelen op afstand en de artikelen 8 en 9 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen.

2.3 Indien u niet voldoet aan de vereisten voor het aanmaken van een account bij ons zoals uiteengezet in artikel 2.2 hiervoor, is het u niet toegestaan om de Website te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om accounts van vermeende klanten die niet aan de vereisten van artikel 2.2 voldoen op te schorten en/of te sluiten en alle weddenschappen of inzetten vanaf dergelijke accounts ongeldig te verklaren.

Dubbele accounts

2.4 U mag slechts één account bij ons openen. 

2.5 Als u meer dan één account bij ons opent, zullen alle rendementen, speelwinsten of bonussen die u hebt behaald of opgebouwd gedurende de tijd dat de dubbele account actief was, door u worden verbeurd.

2.6 Alleen weddenschappen of inzetten vanaf uw account worden geaccepteerd voor het specifieke Spel dat u speelt en alle speelwinsten die u behaalt met dat Spel worden op uw account bijgeschreven. U kunt alle stortingen en opnames verrichten door de Cashier-pagina te bezoeken.

Weddenschappen/Inzetten

2.7 Wij behouden ons het recht voor om, in redelijkheid, weddenschappen of inzetten voor bepaalde Spellen te weigeren of te beperken (door minimum- en maximumbedragen vast te stellen die in de Huisregels of op de Website worden uiteengezet).  Deze worden aan u medegedeeld voordat u aan een bepaald Spel kunt deelnemen. 

2.8 Inzetten of weddenschappen zijn alleen geldig wanneer zij door onze server zijn geaccepteerd. Tot het moment van acceptatie door onze server, vormt alle informatie die op GGPoker of de Website wordt weergegeven slechts een uitnodiging om te spelen.

Wachtwoorden veilig houden

2.9 Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord privé en veilig te houden en u bent als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van uw accountgegevens en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor elk ongeoorloofd gebruik van uw account en/of wachtwoord. In het geval dat een derde een weddenschap plaatst vanaf uw account, of zulks vermoed wordt, dan is een dergelijke weddenschap geldig en ligt de aansprakelijkheid voor verliezen op uw account bij u, ongeacht of u op de hoogte was van het feit dat de derde zich uw account- en wachtwoordgegevens heeft toegeëigend. 

Privacy

2.10. We zullen informatie over u verwerken in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen en wettelijke vereisten voor gegevensbescherming. Zorg ervoor dat u de bepalingen van ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid raadpleegt en begrijpt.

Account Historie

2.11. Klanten hebben altijd toegang tot en hebben altijd toegang tot hun speel- en transactiegeschiedenis, inclusief rekeningsaldo, aanmeldingen, stortingen, opnames, winsten, verliezen en bonussen. Recente accountactiviteit is online beschikbaar voor de klant wanneer deze is ingelogd op zijn account, terwijl oudere accountgeschiedenis kan worden opgevraagd bij de klantenservice.

3. VERIFICATIE VAN UW IDENTITEIT; VOORTDURENDE CONTROLE

3.1 U geeft ons toestemming om de verificatiecontroles uit te voeren die wij zelf nodig hebben of die vereist kunnen worden door derden (inclusief regelgevende instanties) om uw identiteit en contactgegevens te bevestigen (de “Controles”).

3.2 In bepaalde omstandigheden kunnen wij contact met u opnemen en u vragen ons rechtstreeks nadere informatie te verstrekken om de Controles te voltooien. Als u ons deze informatie niet wilt of kunt verstrekken, kunnen wij uw account opschorten totdat u ons deze informatie hebt verstrekt of, als u niet in staat bent de informatie te verstrekken, kunnen wij uw account permanent sluiten.

3.3 Bovendien geldt dat als uw identiteit niet met succes is geverifieerd: 

 1. Blijft uw account bevroren;
 2. Kunt u pas geld storten als de identiteitsverificatie met succes is afgerond;
 3. Kunt u geen gratis spellen spelen totdat de identiteitsverificatie met succes is afgerond;
 4. Is spelen niet toegestaan, noch met uw eigen geld, noch met een gratis inzet, weddenschap of bonus, totdat de identiteitsverificatie met succes is afgerond.

 

3.4  Wij streven ernaar onze klanten een plezierige casino- en pokerervaring te bieden in een veilige omgeving en hanteren beveiligingsprocedures en -controles om onze klanten en GGPoker te beschermen tegen fraude en samenspanning. Zo nu en dan zullen wij, in dit kader, controles willen uitvoeren op accounts en spelen in de Spellen, en dit kan ertoe leiden dat het gebruik van de accounts wordt opgeschort terwijl deze controles worden uitgevoerd. 

3.5  Wij zijn van mening dat het in het belang van onze klanten en onszelf is dat wij dit proces hanteren en het is een voorwaarde voor deelname dat al onze klanten dit erkennen en in dit opzicht met ons samenwerken.

 

 

4. RISICO

4.1 U begrijpt dat u geld kunt verliezen bij het spelen van de Spellen en accepteert dat u volledig verantwoordelijk bent voor elk dergelijk verlies.

4.2 Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle details van uw transacties op GGPoker correct zijn. U kunt uw transactiegeschiedenis op de Website bekijken via Mijn Account. Zodra een transactie door ons is bevestigd, kan deze niet meer worden geannuleerd. 

 

 

5. BESCHERMINGSMIDDELEN KLANTEN

Al het geld dat u bij het Bedrijf stort, wordt bewaard bij een onafhankelijke stichting die het spelersgeld op een aparte bankrekening bewaart. De middelen op de aparte rekening zijn beschermd in geval van insolventie.

 

6. BEPERKINGEN

6.1 U stemt ermee in GGPoker of onze Website niet te gebruiken:

 1. voor enig ander doel dan het spelen van de Spellen;
 2. om diensten te distribueren, verkopen, in licentie te geven, te leveren, of anderszins beschikbaar te stellen aan derden;
 3. om materiaal of informatie op te slaan of te verzenden die inbreukmakend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, frauduleus, vals of in strijd met de eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van enige andere persoon is, of anderszins schadelijk, onwettig of onrechtmatig is, of inbreuk maakt op de privacyrechten van enige derde;
 4. op een wijze die in strijd is met enige toepasselijke wet, regel of voorschrift; of
 5. om virussen, malware of andere kwaadaardige code over te brengen.

6.2 Het is u niet toegestaan om onze software die in de Website en/of de Spellen wordt gebruikt, te wijzigen, te reverse-engineeren of anderszins te manipuleren, te verstoren of te ontwrichten. Om de integriteit van de Website en Spellen te waarborgen, behouden wij ons het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken gebruikers met bepaalde IP-adressen de toegang tot dezelfde tafels of toernooien te ontzeggen.

6.3 Wij behouden ons het algemene recht voor om u op elk moment zonder verdere uitleg uit te sluiten van een van onze diensten en/of van het ontvangen van geselecteerde acties en aanbiedingen indien wij dit nodig achten. Beslissingen om u uit te sluiten van geselecteerde acties en aanbiedingen hebben geen invloed op de acties waarop u reeds aan het inzetten bent, noch zullen deze invloed hebben op uw mogelijkheid om gratis weddenschappen of inzetten en bonussen te gebruiken die reeds door u verdiend werden vóór de beslissing om u uit te sluiten van geselecteerde acties en aanbiedingen.

6.4 Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de Website en/of Spellen in GGPoker met onmiddellijke ingang op te schorten, te beëindigen, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen, zonder enige verplichting om u hiervan op de hoogte te stellen.

 

7. STORTINGEN

7.1 U kunt stortingen doen via de betaalmethodes die op de kassa-pagina worden aangeboden. Meer informatie met betrekking tot betaalopties, waaronder de minimale stortingsvereisten, vindt u op de kassa-pagina op de website.

7.2 Om deel te kunnen nemen aan de Spellen op de Website, moet u geld storten op uw account.

7.3 De minimale storting kan variëren afhankelijk van de betalingsoptie die u gebruikt – meer informatie hierover is beschikbaar op de Website.   

7.4 Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de aanvaarde betaalmethode te wijzigen en/of bepaalde betaalmethoden slechts te aanvaarden indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Wij garanderen niet dat alle betaalmethoden te allen tijde beschikbaar zijn. Informatie over welke betaal- en opnamemethoden op een bepaald moment beschikbaar zijn, vindt u op de Cashier-pagina op de Website of in de gameclient.

7.5 Contant geld dat ons wordt toegestuurd accepteren wij niet.

7.6 Voor stortingen en opnames van geld op uw account gebruikt u alleen geldige kaarten en betaalmethoden die rechtmatig aan u toebehoren of op uw naam zijn geregistreerd.

7.7 Wij zijn verplicht om te verifiëren dat u eigenaar bent van de betaalmethode die u wilt gebruiken. In sommige gevallen kan de verificatie automatisch plaatsvinden, maar in andere gevallen kan het zijn dat u ons een bewijs van beheer van de betaalmethode moet verstrekken. Als u uw betalingsmethode niet verifieert, kan dit ertoe leiden dat u niet kunt storten.

7.8 Als u uw initiële tegenrekening bij ons niet heeft geverifieerd, wordt dit geacht alsof u uw account niet volledig heeft geverifieerd in de zin van artikel 3 hierboven.

 

8. OPNAMES

8.1 Er kunnen minimum- en maximumlimieten zijn aan het bedrag dat u van uw account kunt opnemen, afhankelijk van de gebruikte betaalmethode of de limieten die op uw account van toepassing zijn. Opnames met een debetkaart moeten bijvoorbeeld ten minste USD 10 bedragen (behalve in het geval van een laatste opname om een account te sluiten). Opnames worden verricht naar de geverifieerde rekening die u aan uw account hebt gekoppeld en waarmee u geld hebt gestort. Voor opnames kunnen door banken servicekosten in rekening worden gebracht, die op het moment van de opname van uw account worden afgetrokken. Wij zullen er niet mee instemmen een door u ingediend opnameverzoek ongedaan te maken.

8.2 Bij een opnameverzoek wordt het bedrag onmiddellijk op uw saldo in mindering gebracht en zal het in mindering gebrachte bedrag niet beschikbaar zijn om mee te spelen. Alle opnames doorlopen echter een intern controleproces om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan maatregelen op het gebied van fraudepreventie en het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering, alsook aan andere wettelijke verplichtingen en regelgevingsvereisten. De verwerking van interne controles van opnames neemt bijgevolg in het algemeen tot 24 uur in beslag en in sommige gevallen, als gevolg van een toename van het volume, tot 48-72 uur. Nadat middelen zijn verwerkt kan het 2-5 werkdagen duren voordat het geld op uw bankrekening staat.

8.3 Wij zullen duidelijk aangeven welke wisselkoers op uw opnamebedrag is toegepast op het moment van uw opnameverzoek. Zodra u een opnameverzoek indient, zijn wij niet aansprakelijk en compenseren wij niet voor eventuele schommelingen in de wisselkoers tussen het moment van uw verzoek en het moment waarop de transactie wordt voltooid.

9. ACTIES EN PUBLICITEIT

Acties

9.1 Wij kunnen van tijd tot tijd bonussen en/of acties aanbieden die door afzonderlijke voorwaarden worden beheerst. Alle bonussen die op uw account worden bijgeschreven, moeten in overeenstemming met dergelijke voorwaarden worden toegepast.

9.2 Indien en voor zover er sprake is van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden die op de bonus of actie van toepassing zijn, prevaleren de voorwaarden die op de bonus of actie van toepassing zijn.

9.3 Indien wij van mening zijn dat u een bonus of actie misbruikt of probeert te misbruiken, of dat u waarschijnlijk persoonlijk voordeel haalt uit het misbruik van een bonus of actie, kunnen wij naar eigen goeddunken een bonus of actie weigeren, inhouden of intrekken. Wij kunnen ook uw toegang tot onze Website en/of uw account beëindigen. In dergelijke omstandigheden zijn wij niet verplicht tot terugbetaling van enig resterend saldo op uw account anders dan uw oorspronkelijke storting.

9.4 Indien u deelneemt aan één van onze acties, zullen wij u vragen om deel te nemen aan onze reclame, marketing, publiciteitsmateriaal en activiteiten (de “Marketingactiviteiten”). U bent hiertoe niet verplicht. Als u akkoord gaat, zullen wij u vragen om (a) GGPoker-kleding te dragen of GGPoker-patches op uw kleding te dragen, die wij u zullen verstrekken; en (b) een vrijwaringsformulier te ondertekenen dat ons toestaat uw informatie te gebruiken met betrekking tot de Marketingactiviteiten voor de actie.

9.5 Bij elk marketingevenement van een derde dat gesponsord wordt door GGPoker en waaraan u hebt toegezegd deel te nemen namens GGPoker, stemt u ermee in geen branding of reclame van een derde te dragen of te tonen voor een bedrijf dat als een concurrent van GGPoker zou kunnen worden beschouwd.

9.6 GGPoker bonussen/promoties zijn alleen beschikbaar als u een volledig geregistreerd en geverifieerd account bezit en tevens minimaal 24 jaar of ouder bent.

Publiciteit

9.7 Wanneer u zich inschrijft voor een toernooi op GGPoker, zullen wij u vragen of u ons toestemming geeft om uw spelgegevens te gebruiken in een online livestream, in online uitzendingen, en in elke andere toekomstige publiciteitsuiting die GGPoker kan doen na afloop van het toernooi. Als u daarmee instemt, zullen wij uw deelname aan GGPoker-toernooien publiceren op verschillende online en socialmediaplatforms waarbij de resultaten worden gepubliceerd, evenals de GGPoker-aliassen van spelers, eindposities, gespeelde handen, en uitbetalingen in de evenementen.

9.8 Lees de voorwaarden van een toernooi zorgvuldig door voordat u zich inschrijft, aangezien bepaalde toernooien live kunnen worden uitgezonden via online streaming en later als video’s kunnen worden verspreid via online en social media. Sommige toernooimerken, zoals WSOP, vereisen bijvoorbeeld dat uw echte naam wordt gepubliceerd als u een prijs wint in een evenement dat als WSOP-evenement wordt aangemerkt. GGPoker is de enige eigenaar van dergelijke video’s en behoudt zich het recht voor om dergelijke video’s te delen en te verspreiden voor marketing- en promotiedoeleinden, mits u hiervoor toestemming hebt gegeven. Voordat u aan het toernooi deelneemt, zal u worden gevraagd of u ermee instemt dat uw deelname wordt opgenomen en uitgezonden via online streaming of video’s op online en social media. Wij zullen uw activiteiten nooit opnemen of uitzenden zonder uw directe toestemming.

9.9 Eventuele finaletafels van toernooien, geselecteerd door GGPoker, kunnen worden uitgezonden op online media, zoals het Twitch-platform, met open hole cards, met een vertraging van 1 (één) uur vanaf de werkelijke speeltijd als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met deelname aan een dergelijke uitzending.

9.10 Voor sommige specifieke toernooien, indien u ermee ingestemd hebt om aan dergelijke activiteiten deel te nemen, kunnen wij u verplichten om uw echte naam te gebruiken en zullen wij deze publiceren in plaats van een alias als u een prijs wint op dergelijke toernooien. Wij laten u dit weten voordat u aan het toernooi deelneemt en dergelijke informatie zal deel uitmaken van de toernooivoorwaarden, welke u dient te aanvaarden om deel te kunnen nemen.

 

10.OPSCHORTING, BEPERKING OF BEËINDIGING VAN UW ACCOUNT

10.1 Zonder ons vermogen te beperken om een beroep te doen op andere rechtsmiddelen die ons ter beschikking kunnen staan, hebben wij het recht om uw account tijdelijk te bevriezen (waardoor uw gebruik van onze toernooidiensten en het verlenen van actievoordelen worden verhinderd) of uw account permanent te sluiten op elk moment en om elke reden, maar in ieder geval ook wanneer wij:

 1. vermoeden dat u zich bezighoudt met illegale of frauduleuze activiteiten terwijl u GGPoker gebruikt zoals beschreven in artikel 11);
 2. vermoeden dat u een van deze Voorwaarden of de Huisregels schendt of een van de activiteiten uitvoert die verboden zijn onder de voorwaarden van ons Veiligheids- en milieubeleid; of
 3. vermoeden dat er een risico op speelgerelateerde schade voor u bestaat; of
 4. vaststellen dat u deze Voorwaarden bewust of onbewust hebt geschonden; of
 5. vermoeden dat er een risico op schade voor het bedrijf bestaat, bijvoorbeeld het vermoeden van witwassen van geld; of
 6. bij wet verplicht zijn dat te doen.

10.2 Als wij uw account sluiten in overeenstemming met de bepalingen van artikel 10.1, verbeurt u elk recht op een actie of bonusregeling waaraan u mogelijk deelneemt op het moment dat wij uw account sluiten.

10.3 In het geval van beëindiging of opschorting van uw account door ons, zal het u nog steeds toegestaan zijn om:

 1. uw middelen op te nemen in overeenstemming met deze Voorwaarden; en
 2. alle onbetwiste speelwinsten (en de waarde van onbetwiste gratis weddenschappen of inzetten of bonussen) te ontvangen die u toekomen uit hoofde van uw deelname voorafgaand aan de beslissing om uw account op te schorten of te beëindigen.

10.4 Als u uw spelersaccount wilt sluiten, stuurt u een e-mail naar [email protected]. vanaf uw geregistreerde emailadres met het verzoek om uw account bij ons te beëindigen of te sluiten. U kunt er op elk moment voor kiezen om uw account te sluiten. Het sluiten van uw account komt overeen met het beëindigen van uw overeenkomst met NSUS Malta Limited, in Nederland opererend als GGPoker.nl, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

 

11. VERBODEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DIENSTEN

11.1Valsspelen of onrechtmatig gedrag

 1. De Spellen en onze diensten mogen alleen worden gebruikt voor legale doeleinden en op legale wijze. U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van de Spellen en alle weddenschappen of inzetten die op of via de Spellen worden geplaatst. Alle weddenschappen of inzetten moeten worden geplaatst via de gebruikersinterface op GGPoker.
 2. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, een speler te verbieden deel te nemen aan alle Spellen van GGPoker. Wanneer de situatie dit rechtvaardigt, kunnen wij de fiches bevriezen, inzetten of weddenschappen ongeldig verklaren, of de account van een speler die verdacht wordt van valsspelen in welke vorm dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, samenspanning of het benutten van fouten in software of de Website) opschorten of beëindigen. Wij behouden ons verder het recht voor om zitplaatsen te beperken en/of spelers te verbieden om aan een bepaald Spel deel te nemen, inclusief het beperken van twee of meer spelers om samen aan hetzelfde Spel deel te nemen.

11.2 Omzeiling

Wij hebben zelf verfijnde technologie ontwikkeld en gebruiken die om gebruikers op te sporen en te identificeren die frauduleus of onwettig gebruik maken van de diensten of van onze pokersoftware. U zult niet inbreken in onze veiligheidsmaatregelen en zich daartoe geen toegang verschaffen, en geen pogingen daartoe ondernemen of proberen op andere wijze onze veiligheidsmaatregelen te omzeilen. Indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat u dit artikel schendt, kunnen wij uw toegang tot de diensten onmiddellijk beëindigen en/of uw account laten blokkeren.

 

12. FOUTEN IN HET SPEL

12.1 Als u fiches op tafel hebt liggen tijdens een servercrash, zal het Spel worden geannuleerd en zullen al uw fiches die op tafel liggen en uw fiches die in het spel betrokken zijn, worden teruggestort op uw account. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen als wij een dergelijke handeling moeten ondernemen. Wij, onze filialen, agenten en licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van vertragingen of onderbrekingen van het spel door storing, uitval, verbreking of onderbreking van elektronische of mechanische apparatuur, van telefoon-, internet- of andere communicatiefaciliteiten, of als gevolg van een denial of service- aanval (DDOS) of andere kwaadwillige externe interferenties met de Website of andere oorzaken die niet binnen de directe invloedssfeer liggen van ons of derden die diensten aan ons verlenen.

12.2 In het geval van fouten in het spel of systeem-, technologische of communicatiestoringen of fouten die niet binnen onze invloedssfeer liggen met betrekking tot het genereren van enig resultaat, de afwikkeling van inzetten of enig ander element van het Spel of de Website, zijn wij niet aansprakelijk jegens u uit hoofde van dergelijke fouten en behouden wij ons het recht voor om alle gerelateerde inzetten of weddenschappen en spelen op het Spel in kwestie te annuleren en uw inzet of weddenschap terug te storten op uw account.

 

13. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Deze Voorwaarden verlenen alleen het recht om GGPoker, de Website en de Spellen te gebruiken terwijl deze Voorwaarden en toepasselijke licentie(s) (indien van toepassing) van kracht zijn, en verlenen geen eigendomsrechten in of op GGPoker, de Website, Spellen of onze intellectuele eigendommen. Alle rechten, aanspraken en belangen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten in de Website en de Spellen blijven onze exclusieve eigendom. Alle diensten die onder deze Voorwaarden aan u worden verleend, en andere gegevens of materialen die in het kader van de uitvoering van dergelijke diensten worden opgesteld, en alle rechten, aanspraken en belangen in het voorgaande zullen aan ons toebehoren.

 

14. VRIJWARING

U gaat ermee akkoord ons en onze dochtervennootschappen, gelieerde vennootschappen, functionarissen, agenten en werknemers te vrijwaren tegen elke vordering van een derde die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw schending van deze Voorwaarden, of uw schending van een wet of de rechten van een derde, of uw gebruik van de Website en/of de Spellen, met inbegrip van elke aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit alle vorderingen, verliezen, feitelijke of gevolgschade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenhonoraria, van elke soort en aard. Niets in deze Voorwaarden wordt geacht uw aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken met betrekking tot enige door u verleende vrijwaring uit hoofde van deze Voorwaarden.

 

15. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

15.1 Wij garanderen niet dat onze activiteiten ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn. Wij leveren onze diensten op een “as is” en “as available” basis zonder garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij alle Voorwaarden, garanties, verklaringen, of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op de Website en de Spellen, hetzij uitdrukkelijk of impliciet.

15.2 Onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor enige kwestie die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de Website zal beperkt zijn tot het totaal van het bedrag dat rechtmatig op uw rekening staat en de teruggave van het bedrag van de inzet van enige betwiste weddenschap of inzet.

15.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies geleden of opgelopen door u als gevolg van:

 1. storingen veroorzaakt door de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Websites, of storingen in een netwerk (inclusief storingen bij uw internetserviceprovider);
 2. schade aan uw apparatuur (bijv. desktop, laptop, mobiele telefoon, smartphone, tablet, spelcomputer of ander apparaat met internetaansluiting) of verlies of beschadiging van gegevens als gevolg van het gebruik van onze websites of mobiele en tablettoepassingen (en wij kunnen en willen niet garanderen dat bestanden die u downloadt vrij zijn van virussen, besmetting of schadelijke elementen) BEHALVE DAT wij de schade zullen herstellen of u een schadevergoeding zullen betalen indien defecte digitale content die wij aan u hebben geleverd, schade toebrengt aan een apparaat dat of digitale content die aan u toebehoort en dit is veroorzaakt doordat wij hebben nagelaten redelijke zorg en bekwaamheid te betrachten; of
 3. verlies of schade veroorzaakt door een virus, DDOS aanval, of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computer of mobiele apparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de Website of Spellen of het downloaden door u van enige content op de Website, of op enige website die daaraan gekoppeld is.

15.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat niet redelijkerwijs door u en ons verwacht had kunnen worden op het moment dat u zich inschreef om een account bij ons te openen of op het moment dat u een van onze Spellen ging spelen, zoals verlies van inkomen, zaken of winst, of informatie die verloren is gegaan of beschadigd is.

15.5 Niets in deze Voorwaarden strekt tot uitsluiting van de aansprakelijkheid die wij zouden kunnen hebben met betrekking tot fraude of overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.

 

16. INHOUD VAN DERDEN

U erkent uitdrukkelijk en stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor de inhoud van of uw gebruik van informatie of diensten die worden aangeboden door derden of gelieerde vennootschappen die via de Website (hetzij rechtstreeks, hetzij via links naar of van andere sites of bronnen) advertenties, marketingberichten of anderszins inhoud plaatsen, noch kan van ons worden gezegd dat wij de inhoud van dergelijke advertenties, berichten of informatie onderschrijven en wij verstrekken geen garanties met betrekking tot dergelijke inhoud.

 

17. SLAPENDE ACCOUNTS

17.1 Voor de doeleinden van deze Voorwaarden, betekent een “Slapend Account” elk klantenaccount waar, voor een ononderbroken periode van 12 (twaalf) maanden of meer, niet ofwel (a) geld op is gestort; of (b) geld vanaf is opgenomen; of (c) een weddenschap mee geplaatst is; of (d) een weddenschap mee afgehandeld is.

17.2 Als uw account als slapend beschouwd wordt, zullen wij proberen om het eventuele tegoed aan u terug te storten op de geverifieerde bankrekening.

17.3 Als uw account gedurende een aaneengesloten periode van 400 dagen of meer niet is bezocht en/of gebruikt, kunnen wij uw account permanent sluiten nadat wij uw resterende saldo hebben teruggestort op uw geverifieerde bankrekening.

 

18. VERANTWOORD SPELEN

18.1 Wij verbinden ons ertoe om veiliger spelen voor te staan als beleid inzake klantenzorg en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij geloven dat wij richting u, onze klanten, de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat u kunt genieten van uw speelervaring op onze website, in het volle bewustzijn van de sociale en financiële nadelen die kleven aan problematisch speelgedrag. 

Er zijn in Nederland voorzieningen voor mensen met speelproblemen beschikbaar, zoals Loket kansspel waar je altijd gratis en anoniem contact mee kunt opnemen. Loket kansspel zijn bereikbaar via een gratis telefoonnummer, Whatsapp, en via online chat. Ze zijn ook beschikbaar om vrienden en familieleden te ondersteunen. 

Neem contact op met ons klantenserviceteam als u meer informatie wilt over dergelijke beschikbare hulp buiten GGPoker om via [email protected].

Interventie

Mocht er een interventie omtrent verslavingspreventie plaatsvinden, houd u er dan alstublieft rekening mee dat u minimaal 30 dagen wordt uitgesloten van enige bonus.

18.2 Stortingslimieten

 1. Na het registreren van een account, is het vereist dat je een dagelijks, wekelijks en maandelijks stortingslimiet instelt voordat je een storting maakt. Stortingslimieten die je zelf instelt kunnen niet hoger zijn dan de standaard stortingslimieten die worden gesteld door het GGPoker Verslavingspreventie Beleid. Voor spelers jonger dan 25 jaar gelden er lagere standaard stortingslimieten
 2. Voor hogere stortingslimieten dan de standaard stortingslimieten kun je een verhoging van de stortingslimieten verzoeken via het ‘Kassier’ dashboard, waar je wordt onderworpen aan een betaalbaarheids check om er zeker van te zijn dat we verantwoord een verhoging van het stortingslimiet kunnen aanbieden. Houdt er rekening mee dat iedere verhoging pas na 7 dagen van kracht wordt zoals is verplicht binnen de Nederlandse wetgeving.

18.3 Time-out opties 

 1. a) Wij bieden u de mogelijkheid om een time-outperiode te selecteren indien u korte pauze wenst te nemen van onze website om uw speelgedrag te beheersen. U kunt een time-out instellen vanaf uw spelersinterface, waarbij u kunt kiezen uit de volgende opties:
 • 24 uur (afkoelen)
 • 72 uur (afkoelen)
 • 7 dagen (time-out)
 • 30 dagen (time-out)
 • 60 dagen (time-out)
 • 120 dagen (time-out)

Bedenk hierbij dat zelfuitsluiting in geen geval ongedaan kan worden gemaakt.

b) Gedurende de time-out kunt u niet inloggen bij GGPoker en ontvangt u geen informatie gericht op marketing van GGPoker.

 

18.4 Zelfuitsluiting

 1. Wanneer u kiest voor zelfuitsluiting, komt u niet in aanmerking voor bonussen of promoties die wij aanbieden tijdens uw zelfuitsluiting. 
 2. Indien u zelf bent uitgesloten, zal geen verder marketingmateriaal worden verzonden totdat de zelfuitsluitingsperiode is verstreken en u hebt verzocht om terug te keren naar de Website. 
 3. Zodra u ervoor kiest om uzelf uit te sluiten, zult u nog steeds kunnen inloggen en uw geld opnemen, maar u zult niet langer kunnen participeren in de spellen gedurende de door uzelf geselecteerde uitsluitingsperiode.
 4. In het geval dat u zich heeft geregistreerd bij de nationale zelfuitsluitingsregeling van CRUKS, wordt het u onmogelijk gemaakt een nieuwe account te openen bij GGPoker. Indien u een bestaande rekening bij ons heeft, zal die rekening worden geblokkeerd en zal uw resterende saldo aan u worden uitgekeerd.
 5. Een CRUKS-zelfuitsluiting wordt van kracht zodra uw registratie bij CRUKS is verwerkt. We willen dat iedereen geniet van het spelen van onze Games. We erkennen echter wel dat sommige klanten het spelen willen beperken of zelfs willen stoppen. Daarom bieden we een faciliteit voor langdurige zelfuitsluiting waarmee klanten hun rekeningen 180 dagen, 1 jaar, 5 jaar of permanent kunnen sluiten. Je kunt een periode van zelfuitsluiting selecteren via het gedeelte Verantwoord spelen in de spelcliënt of op de Website (je moet ingelogd zijn) en de zelfuitsluiting wordt onmiddellijk toegepast.
 6. Een CRUKS-zelfuitsluiting wordt van kracht zodra uw registratie bij CRUKS door CRUKS is verwerkt. Dit wordt weergegeven in ons systeem de volgende keer dat u probeert in te loggen, probeert te storten of een weddenschap probeert te plaatsen, en u hebt geen toegang meer tot uw account.
 7. Gedurende een zelfuitsluitingsovereenkomst, of deze nu direct met ons of via CRUKS is aangegaan, mag u niet proberen bij ons te spelen, en wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele latere gevolgen of verliezen (hoe dan ook veroorzaakt) die u kunt lijden of oplopen als u doorgaat met spelen via extra accounts waar u een van uw registratiegegevens heeft gewijzigd of u misleidende, onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt of op andere wijze probeert de zelfuitsluiting te omzeilen.
 8. U kunt ervoor kiezen om uw account te heropenen aan het einde van uw zelf-uitsluitingsperiode. Indien uw voor een zelfuitsluiting tussen 60 (zestig) dagen en 119 (honderdnegentien) dagen of langer heeft gekozen, kan het zijn dat u contact moet opnemen met het klantenserviceteam via [email protected].
 9. Voor zelfuitsluitingsperioden die langer zijn dan 120 (honderdtwintig) dagen, worden accounts pas heropend nadat u contact heeft opgenomen met het klantenserviceteam via [email protected] met uw telefoonnummer en wij u zullen bellen om uw voorgestelde terugkeer van de zelfuitsluiting te bespreken. U krijgt minimaal 24 uur bedenktijd voordat uw account opnieuw wordt geactiveerd na een nieuw bevestigend telefoongesprek. Zolang de afkoelingsperiode van 24 uur van kracht is, krijgt u de mogelijkheid om de heractivering te annuleren.
 10. Voor CRUKS uitsluitingen die afgelopen zijn, vragen we u om contact op te nemen met onze klantenservice via [email protected], met uw telefoonnummer en beschikbare tijden, omdat we u zullen bellen om uw mogelijke terugkeer naar ons platform te bespreken na uw CRUKS uitsluitingsperiode.  

 

19. KLACHTEN VAN KLANTEN

19.1 Mocht er sprake zijn van een vordering of geschil met betrekking tot een inzet of inzetten op GGPoker, dan dient u een dergelijke vordering of een dergelijk geschil in eerste instantie voor te leggen aan de klachtenafdeling via [email protected] en zullen wij onze Klachtenprocedure voor Klanten volgen.

19.2 Wanneer een klacht wordt ontvangen via [email protected] of via een derde, ontvangt de speler een ontvangstbevestiging van de klacht en een dossiernummer waarin wordt bevestigd dat de speler binnen 21 dagen na ontvangst van de klacht antwoord zal ontvangen. Een speler kan binnen 6 maanden na de datum van het incident een klacht indienen. Dit is een klacht in fase 1.

19.3 De speler ontvangt binnen 21 dagen na ontvangst van de klacht een antwoordbrief. In de antwoordbrief staan onder meer:

 1. de bijzonderheden van het onderzoek, tezamen met bevindingen;
 2. bevestiging van het al dan niet gegrond zijn van de klacht;
 3. indien de klacht gegrond is verklaard, bijzonderheden over de voorgestelde schadeloosstelling en/of oplossing;
 4. bevestiging van de mogelijkheid voor de speler om de klacht te laten escaleren naar het hoger management indien de speler de bevindingen betwist.

19.4 Als de speler reageert op de antwoordbrief uit fase 1 en bevestigt dat hij tevreden is met de beslissing, of als de speler niet binnen 7 dagen reageert, wordt het dossier als “Gesloten” aangemerkt. Indien de speler echter na de periode van 7 dagen mededeelt dat hij de beslissing betwist, wordt het dossier heropend.

19.5 Wanneer een speler de beslissing op dit punt van de klacht betwist, wordt de speler medegedeeld dat de klacht intern zal worden geëscaleerd als een geschil, dat bekend zal staan als een Betwiste Klacht.

19.6 Als een speler niet tevreden is met de beslissing uit de eerste ronde van de klachtenprocedure en de klacht betwist, wordt de klacht voor nadere beoordeling intern geëscaleerd naar een lid van het hoger management, waarbij alle feiten en bewijzen van de klacht ter hand worden gesteld. Dit is een klacht in fase 2. De speler ontvangt een bevestiging van de escalatie en indien nodig kan de speler om aanvullende informatie worden verzocht om verder onderzoek naar het geschil mogelijk te maken. De speler zou de definitieve antwoordbrief moeten ontvangen binnen 8 weken na de initiële klacht.

19.7 Nadat de oorspronkelijke klacht grondig opnieuw is onderzocht, samen met eventueel nieuw bewijsmateriaal, ontvangt de speler de definitieve antwoordbrief voor fase 2, waarin onder meer staan:

 1. de bijzonderheden van het verrichte onderzoek, tezamen met bevinden;
 2. bevestiging van het al dan niet gegrond zijn van het geschil;
 3. indien het geschil gegrond is verklaard, bijzonderheden over de voorgestelde schadeloosstelling en/of oplossing;
 4. bevestiging dat de klachtenprocedure is uitgeput; en
 5. bevestiging van de mogelijkheid voor de speler om het geschil, indien gewenst, te laten escaleren naar een onafhankelijke derde voor alternatieve geschillenbeslechting. De speler krijgt de contactgegevens van de entiteit die de Vennootschap inschakelt voor alternatieve geschillenbeslechting, alsmede een link naar de website voor alternatieve geschillenbeslechting.

19.8 Mocht u in dit stadium ontevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie, via http://ec.europa.eu/odr. Ga naar bovengenoemde website voor meer details en om een geschil ter beslechting in te dienen.

 

20. DIVERSEN

20.1 In het geval dat een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde instantie als onafdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal de betreffende bepaling zodanig worden gewijzigd dat deze kan worden afgedwongen in overeenstemming met de bedoeling van de oorspronkelijke tekst, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. De geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden worden hierdoor niet aangetast.

20.2 Iedere bepaling van deze Overeenkomst die ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in enig rechtsgebied, zal in dit specifieke rechtsgebied geen werking hebben, zonder de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van die bepaling in andere rechtsgebieden aan te tasten of de overige bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig te maken.

20.3 Fouten of vertragingen van een partij bij de uitoefening van een van haar rechten onder deze Voorwaarden zullen niet gelden als een verklaring van afstand daarvan en een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht zal niet een andere of verdere uitoefening van dat of enig ander recht beletten.

20.4 Deze Voorwaarden en de uitdrukkelijk daarin opgenomen bepalingen vormen de volledige en enige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en elke partij bevestigt dat zij niet is aangezet om deze Voorwaarden te aanvaarden vertrouwend op, noch is gegeven, enige garantie (met inbegrip van in het bijzonder enige garantie met betrekking tot verhandelbaarheid, geschiktheid voor het doel, of ononderbroken functionaliteit), verklaring, verzekering, convenant, overeenkomst, toezegging, vrijwaring of verbintenis van welke aard dan ook, anders dan zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden en, voor zover dit wel het geval is, doet zij onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van eventuele vorderingen, rechten of rechtsmiddelen die zij anders in verband daarmee zou hebben gehad.

 

21.TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Voorwaarden en de interpretatie daarvan is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechtbanken zijn niet-exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de Voorwaarden zelf.

 

22. AANVULLENDE BEPALINGEN

De Vennootschap houdt zich aan de bepalingen inzake consumentenbescherming zoals opgenomen onder artikel 4.34 van het Besluit kansspelen op afstand van het Koninkrijk der Nederlanden. Daartoe verzoekt zij haar spelers de informatie op haar website te raadplegen, die het volgende omvat:

 • Informatie over haar kansspelvergunning en contactgegevens van de klantenservice;
 • haar beleid ter voorkoming van criminaliteit door het gebruik van haar kansspel producten;
 • de regels van de spelen die wij aanbieden;
 • de mogelijkheid en die kansen om te winnen, alsook het uitbetalingspercentage van de respectieve spellen;
 • de deelname, specifieke vergoedingen en andere bijbehorende kosten, afgezien van de inzet, voor zover de informatie kan worden verstrekt;
 • de klachtenprocedure voor spelers;
 • een directe link naar de website van de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa)
 • de gevolgde procedure bij wijzigingen in:
  •  deze algemene voorwaarden;
  •  het overige op de speler gerichte beleid;
  •  de reglementaire voorwaarden op de kansspelvergunning;
  •  de onderneming die houder is van de vergunning;
  •  alsmede alle eventuele wijzigingen in de klantensupport processen;

(2) Daarnaast houdt de Vennootschap zich aan de bepalingen zoals beschreven onder het Besluit Werving, Reclame en Verslavingspreventie (Kansspelen), en in overeenstemming met de belangrijkste bepalingen onder artikel 8 en artikel 9 van het genoemde Besluit, verschaffen deze Algemene Voorwaarden en de andere aanvullende beleidslijnen informatie waar alle spelers naar moeten verwijzen. Deze informatie is altijd beschikbaar op de website en bevat details over het volgende:

 • Wie er mag spelen;
 • De specifieke kenmerken van de kansspelen;
 • De vorige inloggeschiedenis en het saldo van de spelersrekening. Ook de spelgeschiedenis van de speler is beschikbaar.
 • Informatie over verslavingspreventie en de instrumenten voor verantwoord spelen die voor haar spelers beschikbaar zijn (zoals zelfuitsluiting en het instellen van accountlimieten), met inbegrip van de hulp en zorg bij speelverslaving die in Nederland beschikbaar is via speciale instellingen en verslavingshulp faciliteiten;
 • de bescherming van de door haar spelers verstrekte gegevens;
 • informatie met betrekking tot uitsluitingen in het kader van het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (“CRUKS”).