Privacybeleid

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 01 oktober 2021

GGPoker houdt zich bezig met het beschermen van de privacy van alle Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt (“Persoonsgegevens”). GGPoker  zorgt ervoor dat de Verwerking van uw Persoonsgegevens in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  (Verordening (EU) 2016/679). GGPoker  geeft dit beleid uit om u te informeren over ons gebruik van uw persoonsgegevens.  

Dit beleid is van toepassing op het bedrijf en zijn direct of indirect gecontroleerde 100%  dochterondernemingen die zaken doen binnen de Europese Unie (EU) Europese Economische Ruimte (EER) of de Persoonsgegevens van betrokkenen binnen de EU/EER verwerken.

 1. Inleiding

1.1 Dit Privacybeleid beschrijft de manier waarop GGPoker  (“wij” of “ons”), een bedrijf dat wordt beheerd door NSUS Malta Ltd., een bedrijf met hoofdkantoor in Malta in Level3 (SUITE NO:2386), Tower Business Centre, Tower Street,  Swatar, Birkirkara, BKR4013, Malta dat op zijn beurt deel uitmaakt van NSUS Group.

1.2 GGPoker verzamelt, verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens en zorgt ervoor dat de onderstaande stappen door ons worden genomen om dergelijke persoonlijke gegevens te beschermen.

1.3 Door gebruik te maken  van onze Diensten, erkent u dat u de voorwaarden van dit Privacybeleid hebt gelezen en ermee instemt en dat u instemt met het gebruik door  GGPoker  van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden uiteengezet in sectie 3 van dit Privacybeleid. Als u uw Persoonsgegevens niet wilt verstrekken op basis van de basis die in dit Privacybeleid is uiteengezet, mag u de relevante informatie op de Website niet invoeren of uw Persoonsgegevens anderszins aan ons verstrekken.  Als u uw Persoonsgegevens echter niet verstrekt, kunt u mogelijk niet alle  Services gebruiken.

1.4 Termen met een hoofdletter die niet in dit Privacybeleid zijn gedefinieerd, zijn zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

Dit Privacybeleid is opgenomen in en maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden.

1.5 Definities:

De volgende begrippen “Anonimisering”, “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Verwerker”, “Betrokkene”, “Gegevensoverdraagbaarheid” “Persoonsgegevens”, “Verwerkte/Verwerking”, “Pseudonimisering”, “Grensoverschrijdende verwerking van Persoonsgegevens”, “Toezichthoudende  Autoriteit” die in dit document worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in de AVG:

“U” betekent de speler, de “Betrokkene” die gebruik maakt van de diensten van GGPoker.

“Bezoeker” betekent een andere persoon dan een gebruiker, die de openbare ruimte gebruikt, maar geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Site of Dienst.

1.6 Principes:

Dit beleid is gebaseerd op de volgende GDPR-principes:

 •     De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier;
 •     Het verzamelen, verwerken en bewaren van Persoonsgegevens zal alleen worden uitgevoerd voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en er zal geen verdere verwerking plaatsvinden die onverenigbaar is met die  doeleinden;
 •     Het verzamelen en bewaren van Persoonsgegevens is adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is met betrekking tot het doel waarvoor ze worden  verwerkt;
 •     De Persoonsgegevens worden nauwkeurig en waar nodig up-to-date gehouden;
 •     Alle redelijke stappen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens die onjuist zijn met betrekking tot de producten waarvoor ze worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gecorrigeerd;  
 •     Persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die identificatie van de Betrokkene mogelijk maakt voor niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de Persoonsgegevens worden verkregen; 
 •     Alle Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op een manier die een passende beveiliging garandeert;
 •     Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, behalve wanneer dit noodzakelijk is om in overleg diensten te kunnen verlenen, in welk geval de Gegevens subject;
 •     Betrokkenen hebben het recht om toegang te vragen tot en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens, of beperking van de verwerking, of om bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

 1. De informatie die we verzamelen:

2.1 Als onderdeel van het aanbieden van de Diensten, verzamelen wij uw Persoonsgegevens bij het registreren van een account. “Persoonsgegevens” betekent alle informatie waaruit u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd of identificeerbaar kunt zijn, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, achternaam, e-mailadres, thuisadres, telefoonnummer, mobiel nummer, geboortedatum, overheids-ID-informatie, elektronische locatie-informatie en elektronische apparaat informatie – dit omvat paspoort / licentie, MAC-adres en IP-adres.

2.2 Als onderdeel van het leveren van de Diensten, verzamelen we ook informatie over de transacties die u onderneemt, inclusief details van gebruikte betaalkaarten, details van de spellen die u hebt gespeeld en onderliggende speltransacties.

 

 1. Hoe we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken

3.1 Bij het leveren van onze Diensten zorgen wij ervoor dat wij uw Persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken in overeenstemming met de AVG. Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken om ons in staat te stellen:

3.1.1 Het opzetten, beheren en beheren van uw Account en records (inclusief het verwerken van stortingen en opnames);

3.1.2 De Diensten leveren en personaliseren  (inclusief het toestaan van weddenschappen en het spelen van onze spellen);

3.1.3 Uw berichten en verzoeken ontvangen en erop reageren;

3.1.4 U op de hoogte te stellen van updates van de Software en/of de Diensten;

3.1.5 Ervoor zorgen dat we in staat zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw Account, inclusief door de juistheid te verifiëren van alle informatie die u ons verstrekt;

3.1.6 Voldoen aan onze verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving en aan regelgevende instanties in rechtsgebieden waar we een licentie hebben;

3.1.7 Het onderzoeken van, en te helpen bij het onderzoek naar, vermoedelijke onwettige, frauduleuze of andere ongepaste activiteiten in verband met de Diensten (inclusief, in voorkomend geval, het behandelen van verzoeken van  geautoriseerde  entiteiten /autoriteiten voor het delen van informatie);

3.1.8 Marktonderzoekscampagnes  voeren;

3.1.9 Opstellen van statistieken met betrekking tot het gebruik van de Diensten door u en andere klanten;

3.1.10 U informatie te verstrekken over en ondersteuning te bieden voor de Diensten, inclusief wijzigingen in de Diensten, technische updates en wijzigingen in de Algemene Voorwaarden (inclusief dit Privacybeleid);

3.1.11 Op voorwaarde dat u zich “aanmeldt” en zich niet afmeldt voor deze optie, u op de hoogte houdt van aanbiedingen en promoties met betrekking tot onze producten en diensten;

3.1.12 Ondersteuning van elk ander doel dat nodig is voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen of specifiek vermeld op het moment waarop u uw Persoonsgegevens hebt verstrekt. Dit zijn de “Doeleinden” waarvoor wij uw Persoonsgegevens kunnen verzamelen.

3.1.13 Om te voldoen aan alle toepasselijke regulaties, zullen we een deel van uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken (inclusief financiële instellingen, leeftijdsverificatie en krediet referentie bureaus). Krediet Referentie Bureaus verlenen diensten op het evengoed voor identiteitsverificatie, kredietrisico- en betaalbaarheidscontrole, fraude preventie, bestrijding van het witwassen van geld en opsporing. Een register van de zoekopdracht en resultaten wordt bewaard en de derde partij kan de informatie gebruiken om andere bedrijven te helpen voor verificatiedoeleinden (legitiem doel).

3.2 Uw opgeslagen betalingsgegevens worden gebruikt voor toekomstige transacties die door u worden geïnitieerd in de GGPoker Kassier.

3.3 Als u op enig moment wilt dat wij stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden, dan moet u contact met  ons opnemen en zullen wij de juiste stappen ondernemen om dit te stoppen. Houd er rekening mee dat dit kan betekenen dat uw account wordt gesloten. U kunt via help@gg poker.nl contact met ons opnemen.

3.4 Om een goede kwaliteit van de dienstverlening te garanderen, kunnen wij elke communicatie die u met ons heeft, schriftelijk of per e-mail opnemen (“opnames”) . Alle opnames blijven eigendom van GGPoker  en worden alleen gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden.

3.5 In het geval dat de doeleinden voor verwerking veranderen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door middel van een Privacyverklaring waarin we u op de hoogte stellen van de wijzigingen en eventuele aanvullende toestemming vragen.

 

 1. Het bekendmaken van uw Persoonsgegevens

4.1 Behalve zoals vermeld in dit Beleid, zullen wij de Persoonsgegevens die wij verzamelen en/of bewaren op de Dienst niet opzettelijk bekendmaken aan derden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. We kunnen Persoonsgegevens aan derden bekendmaken in de volgende omstandigheden:

 •     Elk bedrijf binnen onze Groep (inclusief aan zijn werknemers en onderaannemers) dat ons helpt bij het leveren van de Diensten of dat anderszins dergelijke informatie moet kennen;
 •     Elke derde partij die ons helpt bij het leveren van de Diensten, inclusief (maar niet aan) betalingsverwerkers en marketing dienstverleners;  
 •     Elke derde partij die ons kan helpen bij het verifiëren van de juistheid van uw Persoonsgegevens, inclusief financiële instellingen en krediet referentie bureaus (een verslag van de zoekopdracht kan door een dergelijke derde partij worden bewaard). Beveiliging Gebruik/-plan om te gebruiken valt onder deze categorie voor ID- en documentcontroles; 
 •     Elke derde partij die ons helpt bij het monitoren van het gebruik van de Diensten, inclusief het opsporen en voorkomen van fraude en collusie;
 •     Alle contractanten of andere adviseurs die een van onze bedrijfsprocessen controleren of die de opdracht hebben om toegang te krijgen tot dergelijke informatie met het oog op het adviseren van  ons;
 •     Elke wetshandhavingsinstantie die een redelijke verplichting kan hebben om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens;
 •     Andere online gaming sites, banken, creditcardmaatschappijen en geschikte instanties, waar u ons of een andere gebruiker van onze diensten hebt bedrogen of geprobeerd hebt te  bedriegen;
 •     Elke regelgevende instantie of geautoriseerde  entiteit die een redelijke verplichting kan hebben om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens; en
 •     Elke potentiële koper van GGPoker  of investeerders daarin of in een bedrijf binnen onze Groep (inclusief in geval van insolventie).

4.2 Wij zullen de Betrokkenen op de hoogte houden en ervoor zorgen dat deze vertrouwde partners en/of derden zich houden aan de verplichte gegevens beschermingsmaatregelen. Tijdens deze gegevensoverdracht zullen wij alle passende organisatorische, technische en wettelijke beschermingsmaatregelen nemen. Alle overdrachten van Persoonsgegevens buiten de EU/EER volgen de procedure zoals beschreven in sectie 12.

4.3 Het Bedrijf geeft haar klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van “chatrooms” waar spelers met elkaar kunnen  communiceren. Hoewel we ervoor zullen zorgen dat de spelers de voorwaarden volgen zoals uiteengezet in het “chatroom beleid”, zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele datalekken die kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze rooms. Daarom aanvaardt u de verantwoordelijkheid en in geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit een inbreuk op gegevens.

4.4 Als u op enig moment wilt dat wij stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden, dan moet u contact met  ons opnemen en zullen wij de juiste stappen ondernemen om dit te stoppen. Houd er rekening mee dat dit kan betekenen dat uw account wordt gesloten. U kunt via [email protected]  contact met ons opnemen. 

 

 1. Rechten van betrokkenen

5.1 Wij respecteren uw privacyrechten en bieden u redelijke toegang tot de Persoonsgegevens die u mogelijk hebt verstrekt door uw gebruik van de Diensten. Uw belangrijkste rechten onder de AVG zijn:

 •     het recht op informatie;
 •     het recht op toegang;
 •     het recht op rectificatie;
 •     het recht op wissing;
 •     het recht beperkte verwerking;
 •     het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 •     het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 •     het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
 •     het recht om toestemming in te trekken.

5.2 Als u andere Persoonsgegevens die wij over u bewaren wilt inzien of wijzigen, of om ons te verzoeken Persoonsgegevens over u te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: [email protected].  Wij zullen uw verzoek binnen tweeënzeventig (72) uur behandelen en snel afhandelen. GGPoker  zal binnen een maand op deze verzoeken reageren, met de mogelijkheid om deze termijn te verlengen voor bijzonder complexe verzoeken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We bewaren  uw gegevens zolang uw account actief is, indien nodig om u diensten te verlenen of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen zoals beschreven in sectie 13.

5.3 U kunt uw accountgegevens en voorkeuren op elk gewenst moment bijwerken, corrigeren of verwijderen door naar de pagina met accountinstellingen te gaan op het tabblad ‘Mijn account’ in de kassier. Houd er rekening mee dat hoewel alle wijzigingen die u aanbrengt onmiddellijk of binnen een redelijke termijn worden weergegeven in actieve gebruikers databases, we alle informatie die u indient kunnen bewaren voor back-ups, archivering, preventie van fraude en misbruik, analyses, naleving van wettelijke verplichtingen, of wanneer we anderszins redelijkerwijs van mening zijn dat we een legitieme reden hebben om dit te doen. Waar nodig en mogelijk zullen we anonimisering  of  pseudonimisering toepassen op  persoonsgegevens om de risico’s voor de betrokkenen te verminderen.

5.4 U kunt weigeren om bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen, in welk geval wij u mogelijk niet enkele of alle functies en plezier van de Service kunnen bieden.

5.5 U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op legitieme gronden, tenzij anders toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

5.6 In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behouden wij ons het recht voor om het openbaar maken van Persoonsgegevens achterwege te laten als een dergelijke openbaarmaking de rechten en vrijheden van anderen zou aantasten.

5.7 U hebt het recht op Gegevensoverdraagbaarheid, waarbij U als Betrokkene alle door ons bewaarde Persoonsgegevens kosteloos kunt ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. We behouden ons echter het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen voor het voldoen aan dergelijke verzoeken als ze kennelijk ongegrond of buitensporig worden geacht. Het Bedrijf kan een redelijk administratietarief in rekening brengen als om verdere kopieën wordt verzocht. We zullen een register bijhouden met een ‘logboek’ van deze verzoeken.

5.8 Wanneer wij verzoeken ontvangen om over de gegevens van Persoonsgegevens van betrokkenen te beschikken, zullen wij  ervoor zorgen dat deze verzoeken binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. We zullen een register bijhouden met een ‘logboek’ van deze verzoeken.

5.9 We zullen er ook naar streven om adequate verwijdering mechanismen te verkrijgen om ervoor te zorgen dat er geen Persoonsgegevens buiten de organisatie worden gelekt.

5.10 Indien Wij ons niet houden aan de vereiste verplichtingen inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw Toezichthoudende Autoriteit.

 

 1. Contact met ons opnemen

6.1 Voor alle informatie over leden van de GGPoker  Group en waar zij actief zijn,  kunt u contact met ons opnemen op [email protected].

6.2 Als u op enig moment van mening bent dat wij ons niet aan dit Privacybeleid hebben gehouden, neem dan contact met ons op via [email protected] en wij zullen proberen het probleem onmiddellijk te bepalen en te verhelpen.

 

 1. Reclame en gebruik van Cookies

7.1 Cookies zijn stukjes informatie die een website overdraagt naar de harde schijf van uw computer voor het bijhouden van gegevens. Cookies kunnen het web nuttiger maken door informatie over uw voorkeuren op bepaalde sites op te slaan, waardoor website-eigenaren nuttige functies aan hun gebruikers kunnen bieden. Ze bevatten geen NA- of ADRESGEGEVENS of informatie waarmee iemand telefonisch, per e-mail of op een andere manier contact met u kan opnemen. De meeste browsers zijn  in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt op de hoogte gesteld wanneer ze zijn ingesteld.

7.2 Informatie over het uitschakelen van cookies kan worden verkregen door te verwijzen naar uw handleiding voor besturingssystemen of uw browser handleiding, of door contact op te nemen met uw internetprovider. Aangezien GGPoker  soms cookies kan gebruiken, kunt u echter mogelijk niet ten volle profiteren van onze website als u ze uitschakelt.

7.3 Onze Online poker service maakt gebruik van sessie cookies om uw sessie bij ons tot stand te brengen en te onderhouden. Als cookies zijn ingeschakeld, zou u geen verschil aan de service moeten opmerken. GGPoker  vereist dat uw webbrowser een sessiecookie accepteert voordat u zich kunt aanmelden of registreren voor de service. Sessiecookies bestaan alleen totdat u uw webbrowser sluit,  in tegenstelling tot permanente cookies die uw browser gebruikt totdat ze verlopen. Als uw browser is ingesteld om cookies uit te schakelen, kunt u uw toegang tot  GGPoker beperken. 

7.4 GGPoker-webpagina’s  kunnen elektronische afbeeldingen bevatten, zogenaamde webbakens of spotlighttags. Hierdoor kan  GGPoker gebruikers tellen die pagina’s op onze website hebben bezocht. Webbakens en spotlighttags worden door ons niet gebruikt om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, ze zijn gewoon een hulpmiddel dat we gebruiken om te analyseren  welke webpagina’s klanten bekijken, op een geaggregeerde manier.

7.5 Als u bezwaar maakt tegen cookies of cookies wilt verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen, moet u de instructies volgen voor het verwijderen van bestaande cookies en het uitschakelen van toekomstige cookies in uw webbrowser of gelijkwaardige software. Meer informatie is beschikbaar op www.aboutcookies.org.  Houd er rekening mee dat u door het verwijderen of uitschakelen van cookies mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde delen of functies van de Website.

7.6 Als onderdeel van de werking van de Website en voor onze eigen statistische analyse van het siteverkeer registreert onze Website  automatisch internet-IP-adressen.   Wij registreren geen e-mailadressen van bezoekers van de Website. Ons advertentiesysteem registreert IP-adressen om nauwkeurigere advertentiefuncties te bieden, zoals taalspecifieke banners.

7.7 Hoewel de Website links kan bevatten naar websites die door andere partijen dan wij worden gebruikt, zijn wij niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van dergelijke websites.

 

 1. Privacy van minderjarigen en kinderen

8.1 Het beschermen van de privacy van minderjarigen is bijzonder belangrijk. Onze Service is niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar en we verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik of open de Service dan op geen enkel moment of op enigerlei wijze. Als we vernemen dat Persoonsgegevens op de Service zijn verzameld van personen jonger dan 18 jaar, dan zullen we de nodige stappen ondernemen om deze informatie te verwijderen. Als u een ouder of voogd bent en ontdekt dat uw kind jonger dan 18 jaar  een account op de service heeft verkregen, kunt u ons op [email protected] waarschuwen en vragen dat we de persoonsgegevens van uw kind uit onze systemen verwijderen.

 

 1. Beveiliging

9.1 Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw informatie. GGPoker  heeft stappen ondernomen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van systemen en diensten te waarborgen bij de Verwerking van Persoonsgegevens, en zal de beschikbaarheid en toegang tot informatie zo spoedig mogelijk herstellen in geval van een fysiek of technisch incident.

9.2 Uw winsten en uitbetalingen worden strikt vertrouwelijk gehouden en winstinformatie wordt opgeslagen in beveiligde operationele omgevingen. We verstrekken geen winstinformatie aan derden, tenzij dergelijke informatie vereist is om te worden bekendgemaakt door wet- en regelgeving of een vergelijkbare overheidsinstantie.

9.3 Geen enkele methode van overdracht via internet, of methode van elektronische opslag, is 100% veilig. We kunnen de veiligheid van informatie die u aan ons of de Service doorgeeft niet garanderen, maar we zullen ervoor zorgen dat adequate beveiligingsmechanismen die zijn ontworpen om Persoonsgegevens te beschermen, worden gebruikt om te voorkomen dat Persoonsgegevens worden gestolen of misbruikt, en om inbreuken op Persoonsgegevens te voorkomen.. Als u van mening bent dat uw Persoonsgegevens  zijn gecompromitteerd, neem dan contact met ons op [email protected]

 

 1. Datalekken

10.1 Wanneer we horen van een vermoedelijke  of daadwerkelijke inbreuk in verband met Persoonsgegevens, zullen we een intern onderzoek uitvoeren en tijdig passende corrigerende maatregelen nemen. Wanneer derde een risico vormt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, zullen wij de relevante toezichthoudende autoriteit hiervan onverwijld en, indien mogelijk, binnen 72 uur op de hoogte stellen.

10.2 In het geval dat een inbreuk in verband met Persoonsgegevens waarschijnlijk zal leiden tot een hoog risico voor de vrijheden en vrijheden van de Betrokkene, moet de FG (functionaris voor gegevensbescherming)  ervoor zorgen dat alle betrokkenen onverwijld op de hoogte worden gesteld van de inbreuk.

 

 1. Privacy-instellingen

11.1 Hoewel we u kunnen toestaan uw privacy-instellingen aan te passen om de toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens te beperken, moet u er rekening mee houden dat er geen beveiligingsmaatregelen perfect of ondoordringbaar zijn. Bovendien kunnen we geen controle hebben over de acties van andere gebruikers met wie u uw gegevens wilt delen. We kunnen en zullen niet garanderen dat informatie die u op de Service plaatst of niet naar de Server stuurt, niet door onbevoegden wordt bekeken. We hebben de nodige stappen ondernomen om uw Persoonsgegevens tijdens het transport zoveel mogelijk te beschermen door gebruik te maken van HTTPS op onze Website en TLS 1.2 (een sterk protocol), ECDHE_RSA met P-256 (een strong sleuteluitwisseling) en AES_256_GCM (een sterk cijfer).

 

 1. Bewaring van gegevens

12.1 Persoonsgegevens die wij voor welk doel of voor welk doel dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel of die doeleinden.

12.2 We bewaren de Persoonsgegevens die van u zijn verzameld alleen zolang uw account actief is of anderszins voor een beperkte periode  zolang we deze nodig hebben om de doeleinden te bereiken waarvoor we deze in eerste instantie hebben verzameld, tenzij anders vereist door de wet.

12.3 Bewaarperiodes kunnen variëren van een paar maanden, in geval van navraag tot langer dan 10 jaar om te kunnen voldoen aan Onze legale verplichtingen en in lijn te zijn met ons Data Retentiebeleid, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten te kunnen bekrachtigen die uw vitale belangen kunnen beschermen of de vitale belangen van een ander natuurlijk persoon.

12.4 Voor informatie met betrekking tot het verwerken van betalingen, worden uw betaalgegevens maximaal acht jaar bewaard. Als u uw opgeslagen betaalgegevens wenst te verwijderen, kan dit worden gefaciliteerd via de GGPoker Kassier

12.5 Wij zullen ervoor zorgen dat alle werknemers, agents, aannemers, onderaannemers, leveranciers en andere derden zich zullen houden aan de door ons vastgestelde bewaartermijnen en zullen door ons op de juiste manier worden getraind.

 

 1. Internationale overdracht

13.1 GGPoker  maakt deel uit van een groep bedrijven en de Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen in landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) omdat we leveranciers en verwerkers gebruiken die buiten de EU/EER zijn gevestigd, of servers gebruiken die buiten de EU/EER zijn gevestigd, zoals in het geval van de NSUS-groep in Canada. Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EU/EER werkt en voor GGPoker werkt. Een overdracht van uw Persoonsgegevens kan plaatsvinden als een van onze  servers zich in een land buiten de EU/EER bevindt of als een van onze serviceproviders zich in een land buiten de EU/EER bevindt. Als we uw Persoonsgegevens op deze manier overdragen of opslaan buiten de EU/EER, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven, zoals beschreven in dit Privacybeleid en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke wetten.

 

 1. Functionaris/vertegenwoordiger voor gegevensbescherming

14.1 Onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor de privacy en gegevensbescherming bij GGPoker is te bereiken op: [email protected]

14.2 In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften voor de bescherming van Persoonsgegevens, zal elk verzoek zonder onnodige uitstel uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst worden opgelost.

14.3 Wanneer we contact opnemen met dergelijke verzoeken en deze plaatsen, zullen we redelijke inspanningen leveren om uw identiteit te bevestigen en ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

 

 1. Verantwoording

15.1 Wij zijn verantwoordelijk voor en kunnen aantonen dat wij voldoen aan de hierboven beschreven principes.

15.2 GGPoker  zal periodiek een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) uitvoeren en/of voor eventuele wijzigingen in de gegevensverwerkingsactiviteit overeenkomstig de richtlijnen voor gegevensbeschermingseffectrapportage.

 

 1. Toepasselijk recht

16.1 Dit Beleid is bedoeld om te voldoen aan de wet- en regelgeving in de plaats van vestiging en van het land waarin NSUS Malta Limited actief is. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit Beleid en de toepasselijke wet- en regelgeving, prevaleert dit laatste.

 

 1. Wijzigingen in dit Privacybeleid

17.1 Naarmate het bedrijf evolueert, kan het nodig zijn om dit beleid bij te werken om gelijke tred te houden met wijzigingen in de website, software, diensten, zakelijke en toepasselijke wetten. We zullen  echter altijd onze toewijding behouden om de privacy van de betrokkene te respecteren. We zullen ervoor zorgen dat we de Betrokkenen op de hoogte stellen van alle materiële wijzigingen onder dit beleid per e-mail (de meest recente e-mail van de betrokkene) of andere  herzieningen van dit beleid plaatsen, samen met hun ingangsdatum, in een gemakkelijk te vinden gedeelte van de website.

 

 1. Geldigheid

Dit document is bijgewerkt op 1 oktober 2021  en is van kracht vanaf die datum.

Contactpersoon: Functionaris voor gegevensbescherming

E-mail: [email protected]  

Bedrijfsadres: NSUS Malta Limited, Level 3 (SUITE NO:2386), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara, BKR4013, Malta