Privacybeleid

Dit Privacybeleid treedt in effect per 25 januari 2024

GGPoker houdt zich bezig met het beschermen van de privacy van alle Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt (“Persoonsgegevens”). GGPoker  zorgt ervoor dat de Verwerking van uw Persoonsgegevens in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  (Verordening (EU) 2016/679). GGPoker  geeft dit beleid uit om u te informeren over ons gebruik van uw persoonsgegevens.  

Dit beleid is van toepassing op het bedrijf en zijn direct of indirect gecontroleerde 100%  dochterondernemingen die zaken doen binnen de Europese Unie (EU) Europese Economische Ruimte (EER) of de Persoonsgegevens van betrokkenen binnen de EU/EER verwerken.

     1. Inleiding

1.1 Dit Privacybeleid beschrijft de manier waarop GGPoker  (“wij” of “ons”), een bedrijf dat wordt beheerd door NSUS Malta Ltd., een bedrijf met hoofdkantoor in Malta in Level3 (SUITE NO:2386), Tower Business Centre, Tower Street,  Swatar, Birkirkara, BKR4013, Malta dat op zijn beurt deel uitmaakt van NSUS Group.

1.2 GGPoker verzamelt, verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens en zorgt ervoor dat de onderstaande stappen door ons worden genomen om dergelijke persoonlijke gegevens te beschermen.

1.3 Door gebruik te maken  van onze Diensten, erkent u dat u de voorwaarden van dit Privacybeleid hebt gelezen en ermee instemt en dat u instemt met het gebruik door  GGPoker  van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden uiteengezet in sectie 3 van dit Privacybeleid. Als u uw Persoonsgegevens niet wilt verstrekken op basis van de basis die in dit Privacybeleid is uiteengezet, mag u de relevante informatie op de Website niet invoeren of uw Persoonsgegevens anderszins aan ons verstrekken.  Als u uw Persoonsgegevens echter niet verstrekt, kunt u mogelijk niet alle  Services gebruiken.

1.4 Termen met een hoofdletter die niet in dit Privacybeleid zijn gedefinieerd, zijn zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

Dit Privacybeleid is opgenomen in en maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden.

1.5 Definities:

De volgende begrippen “Anonimisering”, “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Verwerker”, “Betrokkene”, “Gegevensoverdraagbaarheid” “Persoonsgegevens”, “Verwerkte/Verwerking”, “Pseudonimisering”, “Grensoverschrijdende verwerking van Persoonsgegevens”, “Toezichthoudende  Autoriteit” die in dit document worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in de AVG:

“U” betekent de speler, de “Betrokkene” die gebruik maakt van de diensten van GGPoker.

“Bezoeker” betekent een andere persoon dan een gebruiker, die de openbare ruimte gebruikt, maar geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Site of Dienst.

     2. De informatie die we verzamelen:

2.1 Als onderdeel van het aanbieden van de Diensten, verzamelen wij uw Persoonsgegevens bij het registreren van een account. “Persoonsgegevens” betekent alle informatie waaruit u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd of identificeerbaar kunt zijn, inclusief maar niet beperkt tot uw:

 • Naam,
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Thuisadres
 • Telefoonnummer
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Mobiel nummer
 • Geboortedatum
 • Overheids-ID-informatie
 • Elektronische locatie-informatie en elektronische apparaat informatie – dit omvat paspoort / licentie, MAC-adres en IP-adres
 • Inkomen & beroep
 • Informatie over het inkomen om te voldoen aan verantwoorde gok- en antiwitwasverplichtingen
 • Informatie om ervoor te zorgen dat de betaalmethoden die worden gebruikt om te storten en/of op te nemen eigendom zijn van uzelf

 

2.2 Als onderdeel van het leveren van de Diensten, verzamelen we ook informatie over de transacties die u onderneemt, inclusief details van gebruikte betaalkaarten, details van de spellen die u hebt gespeeld en onderliggende speltransacties.

 2.3 Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden in de wet niet als persoonlijke gegevens beschouwd, omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld gegevens verzamelen met betrekking tot het gebruik van de diensten door u en andere klanten. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

2.4 We verzamelen geen speciale categorieën persoonlijke gegevens over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond en genetische en biometrische gegevens), behalve informatie die u mogelijk verstrekt over uw gezondheid – gokverslavingen.

 

     3. Hoe we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken

3.1 Bij het leveren van onze Diensten zorgen wij ervoor dat wij uw Persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken in overeenstemming met de AVG. Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken om ons in staat te stellen:

3.1.1 Het opzetten, beheren en beheren van uw Account en records (inclusief het verwerken van stortingen en opnames);

 

Doel

Wettelijke basis

Om uw account en administratie in te stellen, te administreren en te beheren (inclusief het verwerken van stortingen en opnames)

Uitvoering van een contract met u.

Om de Diensten te leveren (inclusief u toestaan ​​om onze spellen in te zetten en te spelen)

Uitvoering van een contract met u.

Om de Diensten te personaliseren

Noodzakelijk voor ons legitieme belang om de betrokkenheid van spelers te vergroten.

Om uw communicatie en verzoeken te ontvangen en erop te reageren

Uitvoering van een contract met u, als de communicatie betrekking heeft op het gebruik van onze diensten.

Noodzakelijk voor ons legitieme belang (onze relatie met u beheren en onze administratie up-to-date houden).

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw account, onder meer door de juistheid van alle informatie die u ons verstrekt te verifiëren

Wettelijke eis.

Om te voldoen aan onze verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving en aan regelgevers in rechtsgebieden waar we een licentie hebben

Wettelijke eis.

Om vermoedelijke onwettige, frauduleuze of andere ongepaste activiteiten in verband met de Services te identificeren, te onderzoeken en te helpen bij het onderzoek (inclusief, waar van toepassing, het afhandelen van verzoeken van geautoriseerde entiteiten/autoriteiten voor het delen van informatie)

Wettelijke verplichting/legitieme belangen om een ​​veilige spelomgeving te garanderen.

Om marktonderzoekscampagnes uit te voeren

Gerechtvaardigd belang (om de groei van ons zakelijke bereik en onze marketinginspanningen te optimaliseren).

Om u informatie te geven over en ondersteuning te bieden voor de Services, inclusief wijzigingen in de Services, technische updates en wijzigingen in de Algemene voorwaarden (inclusief dit Privacybeleid)

Uitvoering van een contract met uw legitieme belang om onze zaken te beheren.

Om uw informatie te delen met onze professionele adviseurs, zoals advocaten en consultants, en partners voor online/live-evenementen

Gerechtvaardigde belangen om professioneel advies te verkrijgen voor juridische en zakelijke behoeften, om uw deelname aan evenementen van onze partners te vergemakkelijken en om fraude en bedrog te voorkomen

Om uw informatie te delen met andere leden van de Groep om hulp te krijgen bij het leveren van de diensten

Gerechtvaardigde belangen om ons in staat te stellen diensten te verlenen

om te voldoen aan eventuele limieten, zoals limieten voor stortingen, inzetten/uitgeven/verlies/inloggen die u hebt ingesteld

Gerechtvaardigd belang/wettelijke verplichting 

Om u op de hoogte te houden van aanbiedingen en acties met betrekking tot onze producten en diensten

Toestemming/gerechtvaardigd belang om betrokkenheid van inactieve spelers te vergemakkelijken (met laatste activiteit in de afgelopen 3 jaar)

Om ervoor te zorgen dat we kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen voor identiteitsverificatie, betaalbaarheidscontrole, fraudepreventie, antiwitwaspraktijken en tracering.

Wettelijke verplichting

Om telefoongesprekken van en naar en live chats met onze klantenservice op te nemen voor veiligheids- en regelgevingsdoeleinden

Wettelijke verplichting/gerechtvaardigd belang om onze klantenondersteuning te verbeteren en wensen of bezwaren van klanten vast te leggen

Om bronnen van fondsen en rijkdom vast te stellen en om te bepalen of u het bedrag dat u uitgeeft kunt betalen

Wettelijke verplichting.

Om gokpatronen te volgen en mogelijke zorgen over verantwoord gokken te identificeren, om de nodige interventiemaatregelen te nemen en om te communiceren met CRUKS.

Wettelijke verplichting.

 

3.2 Als u op enig moment wilt dat wij stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden, dan moet u contact met ons opnemen en zullen wij de nodige stappen ondernemen om hiermee te stoppen. Houd er rekening mee dat dit kan betekenen dat uw account wordt gesloten. U kunt contact met ons opnemen via [email protected].

3.3 Om een ​​goede kwaliteit van de dienstverlening te garanderen, kunnen we alle communicatie die u met ons heeft controleren, hetzij schriftelijk, hetzij via elektronische post of telefoongesprekken (“opnames”). Alle opnames blijven eigendom van GGPoker en zullen alleen worden gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden.

3.4 We kunnen uw gegevens gebruiken voor marketing- en engagementdoeleinden. Met uw toestemming kunnen we contact met u opnemen via e-mail of sms met aanbiedingen en promoties. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking. Daarnaast kunnen we uw telefoonnummer gebruiken om contact met u op te nemen om onze service-updates aan te bieden. We zullen u echter niet bellen als u langer dan 3 jaar niet met ons in contact bent geweest, en u kunt op elk moment bezwaar maken tegen ons legitieme belang om u te bellen, ook tijdens het gesprek.

3.5We zullen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een ​​andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt over hoe de verwerking voor nieuwe doeleinden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

     4. Het bekendmaken van uw Persoonsgegevens

4.1 Behalve zoals vermeld in dit Beleid, zullen wij de Persoonsgegevens die wij verzamelen en/of bewaren op de Dienst niet opzettelijk bekendmaken aan derden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. We kunnen Persoonsgegevens aan derden bekendmaken in de volgende omstandigheden:

 • Elk bedrijf binnen onze Groep (inclusief zijn werknemers en onderaannemers) dat ons helpt bij het leveren van de Diensten of dat anderszins behoefte heeft aan dergelijke informatie;
 • Elke derde partij die ons helpt bij het leveren van de Services, inclusief (maar niet beperkt tot) betalingsverwerkers en marketingserviceproviders;
 • Elke derde partij die ons kan helpen bij het verifiëren van de juistheid van de door u verstrekte Persoonsgegevens. Derde partijen zijn onder meer financiële instellingen en kredietreferentiebureaus en entiteiten die identiteitsverificatiediensten leveren (een record van de zoekopdracht kan door een dergelijke derde partij worden bewaard)

 

 • Elke derde partij die ons helpt bij het leveren van de Diensten, inclusief (maar niet aan) betalingsverwerkers en marketing dienstverleners;  
 • Andere online goksites, banken, creditcardmaatschappijen en bevoegde instanties, waar wordt vastgesteld dat u heeft vals gespeeld of heeft geprobeerd ons of een andere gebruiker te bedriegen op basis van ons legitieme belang en andere exploitanten van online/live-evenementen of wettelijke verplichting om fraude te voorkomen en/of bedrog;
 • Elke derde partij die ons helpt bij het monitoren van het gebruik van de Diensten, inclusief het opsporen en voorkomen van fraude en collusie;
 • Alle contractanten of andere adviseurs die een van onze bedrijfsprocessen controleren of die de opdracht hebben om toegang te krijgen tot dergelijke informatie met het oog op het adviseren van  ons;
 • Elke regelgevende instantie, met inbegrip van de Kansspelautoriteit of enige andere bevoegde administratieve, wetshandhavings-, regelgevende of gerechtelijke instantie die redelijke eisen kan stellen aan toegang tot uw Persoonsgegevens; En
 • Andere online gaming sites, banken, creditcardmaatschappijen en geschikte instanties, waar u ons of een andere gebruiker van onze diensten hebt bedrogen of geprobeerd hebt te  bedriegen;
 • Elke regelgevende instantie of geautoriseerde  entiteit die een redelijke verplichting kan hebben om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens; en
 • Elke potentiële koper van GGPoker  of investeerders daarin of in een bedrijf binnen onze Groep (inclusief in geval van insolventie).

 

4.2 Wij zullen de Betrokkenen op de hoogte houden en ervoor zorgen dat deze vertrouwde partners en/of derden zich houden aan de verplichte gegevens beschermingsmaatregelen. Tijdens deze gegevensoverdracht zullen wij alle passende organisatorische, technische en wettelijke beschermingsmaatregelen nemen. Alle overdrachten van Persoonsgegevens buiten de EU/EER volgen de procedure zoals beschreven in sectie 12.

4.3 Het Bedrijf geeft haar klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van “chatrooms” waar spelers met elkaar kunnen  communiceren. Hoewel we ervoor zullen zorgen dat de spelers de voorwaarden volgen zoals uiteengezet in het “chatroom beleid”, zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele datalekken die kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze rooms. Daarom aanvaardt u de verantwoordelijkheid en in geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit een inbreuk op gegevens.

4.4 Als u op enig moment wilt dat wij stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden, dan moet u contact met  ons opnemen en zullen wij de juiste stappen ondernemen om dit te stoppen. Houd er rekening mee dat dit kan betekenen dat uw account wordt gesloten. U kunt via [email protected]  contact met ons opnemen. 

     5. Rechten van betrokkenen

5.1 Bedrijven binnen onze Groep en sommige van onze externe derden zijn gevestigd buiten de EU/EER, dus hun verwerking van uw Persoonsgegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EUEER met zich meebrengen.

5.2 Telkens wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten de EU/EER overdragen, zorgen we ervoor dat deze een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

 • We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan landen waarvan wordt aangenomen dat ze een passend beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens bieden; of
 • We gebruiken modelcontractbepalingen die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in de EU.

 

5.3 Overeenkomstig art. 45 van de AVG verstrekken wij uw persoonsgegevens aan onze intercompany-ontvangers, andere derde partijen en leveranciers in de volgende landen:

 • Canada, gebaseerd op het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 20 december 2001;
 • Zuid-Korea, gebaseerd op het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 17 december 2021;
 • Verenigd Koninkrijk, op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 28 juni 2021;
 • Zwitserland, op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 26 juli 2000.

 

In opdracht met artikel 46 (2) van de AVG kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken aan onze betrouwbaarheid van identiteitsverificatie- en mailingsysteemdiensten en partners ter voorkoming van fraude/bedrog in de volgende landen op basis van standaardcontractbepalingen:

 1. Filippijnen;
 2. De Verenigde Staten van Amerika.

 

     6. Contact met ons opnemen

6.1 We respecteren uw privacyrechten en bieden u redelijke toegang tot de Persoonsgegevens die u mogelijk hebt verstrekt door uw gebruik van de Services. Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Uw belangrijkste rechten onder de AVG zijn:

 1. het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens (algemeen bekend als een “toegangsverzoek van een betrokkene”). Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren en controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
 2. het recht op rectificatie van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.
 3. het recht op verwijdering van uw Persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om de persoonlijke gegevens over u zonder onnodige vertraging te wissen en we zijn verplicht om dergelijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen, als er geen legitieme redenen voor ons zijn om ze te bewaren, inclusief onze verplichting om bestanden te bewaren.
 4. het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Hierdoor kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende scenario’s:
  • als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen;
  • wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen;
  • waar u ons nodig heeft om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, omdat u deze nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
  • u hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we doorslaggevende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.
 5. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer we vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u denkt dat dit van invloed is over uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden;
 6. het recht op dataportabiliteit van uw persoonsgegevens naar u of naar een derde partij. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.

.

6.2 Als u op enig moment van mening bent dat wij ons niet aan dit Privacybeleid hebben gehouden, neem dan contact met ons op via [email protected] en wij zullen proberen het probleem onmiddellijk te bepalen en te verhelpen.We bewaren uw informatie zolang uw account actief is, voor zover nodig om u diensten te verlenen, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af ​​te dwingen zoals beschreven in sectie 11.

6.3 U kunt uw accountgegevens en voorkeuren ook op elk moment bijwerken, corrigeren of verwijderen door naar de pagina Accountinstellingen te gaan op het tabblad ‘Mijn account’ in de Kassier. Houd er rekening mee dat hoewel alle wijzigingen die u aanbrengt onmiddellijk of binnen een redelijke termijn worden weerspiegeld in actieve gebruikersdatabases, we alle informatie die u verstrekt kunnen bewaren voor back-ups, archivering, preventie van fraude en misbruik, analyse, voldoening aan wettelijke verplichtingen, of waar we anderszins redelijkerwijs van mening zijn dat we een legitieme reden hebben om dit te doen. Waar passend en mogelijk zullen we Anonimisering of Pseudonimisering toepassen op Persoonsgegevens om de risico’s voor de Betrokkenen te verkleinen.

6.4 U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

6.5 Het is mogelijk dat we u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw rechten op toegang tot uw Persoonsgegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

6.6 Als we ons niet houden aan de vereiste verplichtingen inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij het Information and Data Protection Commissioner’s Office (IDPC).

     7. Neem contact met ons op

7.1 Als u op enig moment van mening bent dat we ons niet aan dit Privacybeleid hebben gehouden, neem dan contact met ons op via [email protected] en we zullen proberen het probleem zo snel mogelijk vast te stellen en op te lossen.

     8. Cookies

8.1 U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie https://ggpoker.nl/cookiebeleid//

     9. Minderjarigen en privacy van kinderen

9.1 Het beschermen van de privacy van minderjarigen is bijzonder belangrijk. Onze Service is niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar en we verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik of open de Service dan op geen enkel moment of op welke manier dan ook. Als we vernemen dat persoonlijke gegevens zijn verzameld op de service van personen jonger dan 18 jaar, dan zullen we de nodige stappen ondernemen om deze informatie te verwijderen. Als u een ouder of voogd bent en ontdekt dat uw kind jonger dan 18 jaar een Account op de Service heeft verkregen, kunt u ons op de hoogte stellen via [email protected] en verzoeken dat wij de Persoonsgegevens van uw kind uit onze systemen verwijderen.

     10. Beveiliging

10.1 We nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. GGPoker heeft stappen ondernomen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van systemen en diensten die persoonsgegevens verwerken te waarborgen, en zal de beschikbaarheid van en toegang tot informatie tijdig herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident.

10.2 Uw winsten en uitbetalingen worden strikt vertrouwelijk gehouden en informatie over winsten wordt opgeslagen in beveiligde werkomgevingen. We verstrekken geen informatie over winsten aan derden, tenzij dergelijke informatie openbaar moet worden gemaakt door wet- of regelgeving of een vergelijkbare overheidsinstantie.

10.3 Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode is 100% veilig. We kunnen de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt of opslaat op de Service niet garanderen of garanderen, maar we zullen ervoor zorgen dat adequate beveiligingsmechanismen die zijn ontworpen om Persoonsgegevens te beschermen, zullen worden gebruikt om te voorkomen dat Persoonsgegevens worden gestolen, misbruikt of misbruikt, en om inbreuken op persoonsgegevens te voorkomen. Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens zijn aangetast, neem dan contact met ons op via [email protected].

10.4 Hoewel we u kunnen toestaan ​​uw privacy-instellingen aan te passen om de toegang tot bepaalde Persoonsgegevens te beperken, moet u er rekening mee houden dat geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is. Bovendien hebben we geen controle over de acties van andere gebruikers met wie u ervoor kiest om uw informatie te delen. We kunnen en zullen niet garanderen dat informatie die u plaatst op of verzendt naar de Service niet door onbevoegden wordt bekeken. We hebben de nodige stappen ondernomen om uw persoonlijke gegevens tijdens de overdracht zo goed mogelijk te beschermen door gebruik te maken van HTTPS op onze website en TLS 1.2 (een sterk protocol), ECDHE_RSA met P-256 (een sterke sleuteluitwisseling) en AES_256_GCM (een sterk cijfer ).

     11. Gegevensbewaring

11.1 Persoonsgegevens die we verwerken voor welk doel of welke doelen dan ook, mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doelen, inclusief om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. We kunnen uw Persoonsgegevens voor een langere periode bewaren in het geval van een klacht of als we redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans bestaat op een rechtszaak met betrekking tot onze relatie met u.

11.2 Om de juiste bewaartermijn voor Persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de Persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw Persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken en of we kunnen deze doeleinden bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

11.3. Wat betreft persoonsgegevens die betrekking hebben op uw financiële transacties, zijn wij op grond van de toepasselijke wetgeving ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht om uw gegevens vijf jaar na beëindiging van de zakelijke relatie te bewaren. Deze periode kan worden verlengd tot tien jaar indien en wanneer een bevoegde overheidsinstantie heeft geëist dat de informatie voor onderzoeksdoeleinden gedurende deze verlengde periode wordt bewaard.

Met betrekking tot persoonlijke gegevens die worden bewaard voor belastingaangiftedoeleinden, zoals speler-ID en transactie-informatie, zullen we de genoemde gegevens gedurende tien jaar vanaf de laatste transactie bewaren.

     12. Functionaris/vertegenwoordiger voor gegevensbescherming

12.1 Onze functionaris voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor zaken met betrekking tot privacy en gegevensbescherming bij GGPoker is te bereiken via: [email protected]

12.2 In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens, zal elk verzoek/verzoek zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst worden opgelost.

12.3 Wanneer we contact opnemen met en dergelijke verzoeken plaatsen, zullen we redelijke inspanningen leveren om uw identiteit te bevestigen en om ongeoorloofde verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.

     13. Wijzigingen in dit Privacybeleid

13.1 Naarmate het Bedrijf evolueert, kan het nodig zijn om dit Kennisgevingsbeleid bij te werken om gelijke tred te houden met wijzigingen in de website, software, services, zakelijke en toepasselijke wetgeving. We zullen ons echter altijd inzetten om de privacy van de betrokkene te respecteren. We zullen ervoor zorgen dat we de Betrokkenen per e-mail op de hoogte zullen stellen van materiële wijzigingen onder dit Kennisgevingsbeleid (de meest recente e-mail die door de Betrokkene is verstrekt) of andere herzieningen van dit Kennisgevingsbeleid zullen posten, samen met hun ingangsdatum, op een gemakkelijk te begrijpen manier. vind gedeelte van de website.

     14. Geldigheid

Dit document is bijgewerkt op 25 januari 2024  en is van kracht vanaf die datum.

Contactpersoon: Functionaris voor gegevensbescherming

E-mail: [email protected]  

Bedrijfsadres: NSUS Malta Limited, Level 3 (SUITE NO:2386), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara, BKR4013, Malta