Veiligheids- en ecologiebeleid

GGPoker Veiligheids- en ecologiebeleid ("SEP")

INHOUD

 1. OVERZICHT
 2. MAATREGELEN BIJ SCHENDING VAN SEP

SCHENDINGEN

 1. GEBRUIK VAN BOTS
 2. GEBRUIK VAN REAL-TIME ASSISTENTIE (RTA)
 3. MISLEIDING
 4. DELEN VAN ACCOUNT
 5. GHOSTING
 6. INBREUK
 7. HANDHAVING OP VIP CASH GAMES EN TOERNOOIEN
 8. COLLUSIE
 9. ROOFZUCHTIG GEDRAG
 10. BUM HUNTING
 11. CHIP-DUMPING
 12. MULTI ACCOUNTING
 13. GEBRUIK VAN REMOTE DESKTOP OF PROGRAMMA’S OM SCHERM TE DELEN
 14. GEBRUIK VAN VPN, PROXY, LOCATIE MASKERENDE PROGRAMMA’S
 15. GEBRUIK VAN VIRTUELE MACHINES & EMULATORS
 16. HULPMIDDELEN VAN DERDEN
 17. RATHOLING
 18. VERZOEKEN OM INFORMATIE
 19. AANSTOOTGEVEND GEBRUIKERSPROFIEL
 20. DATAMINING

Inleiding 

Laatste update: 6 januari, 2023

1. OVERZICHT

1.1. Het veiligheids- en ecologiebeleid (het ‘SEP’) zoals onderhouden en beheerd door het GGPoker  Security Team (“Het Beveiligingsteam”), moet worden gelezen door u, de eindgebruiker, voordat u op GGPoker en het GGPoker-netwerk (“GGPN”) speelt. Uw beslissing om op GGPoker te spelen is een bevestiging van uw aanvaarding van de voorwaarden van het SEP.

1.2. Het ethos van GGPoker is dat een gezonde en veilige gebruikersecologie van het grootste belang is voor het aanbieden van plezierige pokerspellen. Daartoe hebben we verschillende veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om een gezonde ecologie te bevorderen en te behouden en ervoor te zorgen dat GGPoker-gebruikers een veilige en beveiligde omgeving ervaren. In de onderstaande items wordt aangegeven wat er wordt gecontroleerd, hoe het wordt gecontroleerd en eventuele acties van  GGPoker.

1.3.  Wij behouden ons het recht voor om onbelangrijke wijzigingen aan te brengen in het SEP. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in SEP, zullen we u zo veel mogelijk van tevoren op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen als redelijkerwijs mogelijk is, maar in ieder geval wordt u op de hoogte gebracht van materiële wijzigingen voordat ze van kracht worden. Materiële wijzigingen worden u per e-mail meegedeeld met een samenvatting van de materiële wijzigingen in deze Voorwaarden. U ontvangt ook een pop-upbericht wanneer u inlogt, waarin u wordt gevraagd de volledige bijgewerkte SEP door te nemen Nadat u de bijgewerkte voorwaarden hebt doorgenomen, wordt u gevraagd om “Akkoord te gaan” met het bijgewerkte SEP om onze diensten te kunnen blijven gebruiken. Uw voortgezet gebruik van de diensten na kennisgeving van de materiële wijzigingen en na uw aanvaarding van het bijgewerkte SEP, wordt door ons beschouwd als uw aanvaarding van de wijzigingen. Wanneer u niet akkoord gaat met de materiële wijzigingen, kunt u de services niet blijven gebruiken.

2. MAATREGELEN BIJ SCHENDING VAN SEP

 2.1. Het belangrijkste doel van het beveiligingsteam is om een veilige en gezonde pokeromgeving te bieden en zal er altijd naar streven gebruikers vanaf het begin te onderwijzen. In gevallen waarin een ernstige schending (en voortdurende schendingen) plaatsvindt, kan uw account worden gesloten om een onderzoek naar de vermeende schending mogelijk te maken. Voor de duur van de sluiting van het account, kan de toegang tot uw account, login, spel, opnames, stortingen, of inter-wallet overboekingen, worden beperkt.

2.2 Actie die tegen een gebruiker wordt ondernomen van wie schending(en), aan de hand van de voor ons beschikbare verzamelde informatie, bevestigd zijn, zijn één van, of een combinatie van de volgende:

a) WAARSCHUWING: Een schriftelijke kennisgeving;

b) VERWIJDERING VAN BELONING: Verwijdering/vermindering van uw promotionele beloningen;

c) SCHORSING: Tijdelijke opschorting van uw account;

d) ACCOUNTSLUITING: Permanente sluiting van uw account;

e) PERMANENT VERBOD: Permanent verbod op GGPN

f) INBESLAGNAME: Inbeslagname van geld om slachtoffers van verboden/frauduleuze activiteiten te vergoeden (geldverlies als het gevolg van het gebruik van Bots of anders programma’s van derden, geldverlies als het gevolg van Bum Hunting). Inbeslagname van geld kan niet alleen geld in uw Pokerwallet omvatten, maar ook in uw hoofdwallet evenals eventuele lopende opnames.

2.3 Wat betreft de resultaten van eventuele onderzoeken zijn de beslissingen van het Veiligheidsteam definitief. Het veiligheidsteam behoudt zich het recht voor om te bepalen of er al dan niet een schending van het SEP heeft plaatsgevonden. Door akkoord te gaan met onze SEP, accepteert u hierbij het genoemde recht van beslissing en beslotenheid van het veiligheidsteam.

Schendingen

3. GEBRUIK VAN BOTS

3.1. Een bot speelt zonder menselijke tussenkomst of vermindert de behoefte van een mens om beslissingen te nemen. Een mens moet beslissen welke actie hij moet ondernemen en de exacte grootte van een inzet of verhoging. Elke tool of dienst die de huidige spelstatus leest en een gebruiker helpt bij beslissingen, is ten strengste verboden.

3.2. Het softwarepakket  van GGPoker bevat bepaalde functies die zijn ontworpen om het gebruik van geautomatiseerde programma’s, die het spelen op basis van kunstmatige intelligentie mogelijk maken, te detecteren.

3.3. De software van GGPoker  kan één of alle van de volgende scans uitvoeren om het gebruik van illegale geautomatiseerde programma’s te detecteren en ervoor te zorgen dat een “cheat-vrije” omgeving wordt gehandhaafd:

 • a)   Scan van alle actieve softwaretoepassingen tijdens het gebruik van de client.
 • b)   Scan van alle actieve processen tijdens het gebruik van de client.
 • c)   Scan van alle activiteiten voor het mogelijke gebruik van kunstmatige intelligentie.

3.4. Indien onze scans een verdachte toepassing of een verdacht proces aan het licht brengen, kan onze software de bijbehorende bestanden scannen om een samengesteld netwerk samen te stellen (een profiel dat de met de toepassing of het proces geassocieerde bestanden karakteriseert) dat kan worden vergeleken met profielen voor bekende illegale geautomatiseerde programma’s.

 3.5. Maatregelen die worden genomen bij schending: PERMANENT VERBOD, INBESLAGNAME.

 

4. GEBRUIK VAN REAL-TIME ASSISTENTIE (RTA)

4.1 Iedere beslissing aan de pokertafel moet worden gemaakt zonder assistentie.

4.2 Real-Time Assistentie (RTA) wordt gedefinieerd als een externe assistentie die spelers een oneerlijk voordeel geeft, hun beslissingen beïnvloed tijdens het spel, of hen toestaat te spelen op een manier die anders niet mogelijk zou zijn.

4.3 Externe assistentie omvat, maar is niet beperkt tot, software, apps, websites, fysieke referenties en digitale materialen. Het erop naslaan van charts tijdens het spel is strikt verboden.

4.4. Maatregelen die worden genomen bij schending: SCHORSING, PERMANENT VERBOD, INBESLAGNAME

 

5. MISLEIDING

5.1. GGPoker verbiedt gebruikers frauduleus of onrechtmatig gebruik te maken van hun software.

5.2. GGPoker verbiedt gebruikers om met kwade bedoelingen in te breken in, toegang te krijgen tot of te proberen in te breken in de software en/of GGPN.

5.3. GGPoker verbiedt gebruikers om softwarefouten binnen de client te exploiteren of te proberen te exploiteren voor persoonlijk / onderling gewin.

5.4. GGPoker heeft geavanceerde eigen technologie ontwikkeld en gebruikt deze om overtredende gebruikers op te sporen en te identificeren.

 5.5. Maatregelen die worden genomen bij schending: PERMANENT VERBOD, INBESLAGNAME.

 

6. DELEN VAN ACCOUNT

6.1. GGPN verbiedt het delen van accounts. Gebruikers hebben alleen toegang tot accounts die door zichzelf zijn geregistreerd.

6.2. GGPN verbiedt het delen van een aanzienlijk aantal handen/resultaten met iemand anders om andere gebruikers te analyseren of om op deze te jagen.

6.3. GGPN verbiedt het delen van accounts omdat dit de integriteit van leaderboards en promoties aantast.

6.4. Maatregelen die worden genomen bij schending: VERWIJDERING VAN BELONING, PERMANENT VERBOD, INBESLAGNAME.

 

7. GHOSTING

7.1 Het is gebruikers ten strengste verboden om namens iemand anders te spelen of iemand anders toe te staan op hun account te spelen.

7.2 Het gebruik van software om hole card informatie in realtime met andere personen te delen is ten strengste verboden. Verder besproken in paragraaf 15. Gebruik van VPN, Proxy & Remote Desktop

 7.3. Maatregelen die worden genomen bij schending: PERMANENT VERBOD, INBESLAGNAME.

 

8. INBREUK

8.1. GGPN verbiedt ten strengste dat gebruikers die eerder permanent zijn uitgesloten van deelname op een GGPN-skin, terugkeren op een account op een GGPN-skin.

8.2. Maatregelen die worden genomen bij schending: INBESLAGNAME

 

9.  HANDHAVING OP VIP CASH GAMES EN TOERNOOIEN

9.1. Het is gebruikers die betrokken zijn bij een van de volgende financiële relaties ten strengste verboden om aan dezelfde VIP-cashspeltafels te spelen als hun partners hierbij : staking, swaps, winstdeling of een bankroll-deelovereenkomst.

9.2. Het is spelers met Echte Naam en spelers die zijn verzocht om persoonlijke documenten te verstrekken voor Echte Naam-conversie, ten strengste verboden om nieuwe accounts aan te maken en/of te spelen op deze accounts. Tevens is het verboden om te spelen op een reeds bestaand account op de GGPN-skin die niet het Echte Naamaccount is.

9.3. Het is gebruikers ten strengste verboden om deals te sluiten, inclusief deals buiten de client, aan de finaletafel van geselecteerde toernooien, waaronder de Super Million$ High Roller.

9.4. Maatregelen die worden genomen bij schending: SCHORSING, PERMANENT VERBOD, INBESLAGNAME.

 

10. COLLUSIE

10.1. Collusie is het gedrag  waarbij twee of meer gebruikers een partnerschap aangaan om een oneerlijk voordeel te behalen ten opzichte van andere gebruikers aan dezelfde geldtafel of hetzelfde toernooi. De algemene regels van het Beveiligingsteam met betrekking tot collusie zijn:

 •  De handen van de gebruikers moeten onafhankelijk worden gespeeld, in hun eigen belang.
 • Gebruikers mogen in geen geval informatie over hole-cards met een andere gebruiker delen.
 • Gebruikers moeten zich onthouden van “Soft-Play”, d.w.z. de daad van het opzettelijk spelen van handen op een niet-agressieve manier tegen een andere gebruiker die ofwel een vriend, backer (sponsor), of een andere persoon van belang is. De enige uitzondering op deze regel 3 is de “In  The  Money (ITM)”-bubbel en meer handige situaties voorbij de geldbubbel waarin één of meer gebruikers all-in zijn.
 • Gebruikers mogen in geen geval informatie over hole-cards met een andere gebruiker delen.

10.2. GGPoker behoudt zich het recht voor om bepaalde straffen op te leggen, waaronder, maar niet beperkt tot restrictie van deelname aan bepaalde tafels of toernooien. Aanvullend, als er voldoende grond is voor verdenking, behoudt GGPoker zich het recht voor om onderzoek in te stellen, en accounts te blokkeren of schorsen op ieder moment, zelfs tijdens het spel.

10.3. Het beveiligingsteam maakt gebruik van geavanceerde toonaangevende tools om verdachte acties te detecteren die als collusie worden beschouwd. Onze tools monitoren een assortiment aan gegevens, zoals handgeschiedenis, inzetpatronen en gebruikersgameplay. We kijken ook naar verschillende andere informatiebronnen als onderdeel van ons onderzoek.

10.4. Maatregelen die worden genomen voor kleine schending: WAARSCHUWING, TIJDELIJKE SCHORSING

10.5. Maatregelen die worden genomen bij herhaal/grote schending(en): PERMANENT VERBOD, INBESLAGNAME.

 

11. ROOFZUCHTIG GEDRAG

11.1. Roofzuchtig gedrag wordt gedefinieerd als gebruikersactiviteiten die voornamelijk gericht zijn op het aangaan van onethische voordelen en tactieken om andere gebruikers te exploiteren om oneerlijke winst te behalen.

11.2. Roofzuchtig gedrag omvat, maar is niet beperkt tot, Bum Hunting, Collusie, gebruik van Kunstmatige Intelligentie, Ratholing, Grimming, Hit-and-running, Buttoning, Bonus misbruik en ander gedrag dat door consensus van de pokergemeenschap als onethisch wordt beschouwd.

11.3. De belofte van GGPoker  aan haar gebruikers is om een veilige, leuke en plezierige pokeromgeving te bieden. Roofzuchtig gedrag is in direct conflict met onze belofte, en als zodanig hanteert het beveiligingsteam een strikt zero-tolerance beleid.

11.4. Maatregelen die worden genomen bij eerste schendingen: WAARSCHUWING, TIJDELIJKE SCHORSING

11.5 Maatregelen die worden genomen bij volgende schendingen: VERWIJDERING VAN BELONING, PERMANENTE BAN, INBESLAGNAME

 

12. BUM HUNTING 

12.1. Bum hunting wordt gedefinieerd als de handeling van het opzettelijk richten op een subgroep van (meestal zwakkere) gebruikers, terwijl het vermijden van het geven van actie aan een andere subgroep van (meestal sterkere) gebruikers.

12.2. Bum hunting omvat het zich richten op een gebruiker door opzettelijk aan een tafel te zitten of tafels te observeren en alleen deel te nemen wanneer de voorkeursgebruiker deelneemt.

12.3. Bum hunting omvat ook de handeling van het doelbewust richten op een Gebruiker door de activiteit van de beoogde Gebruiker te volgen. Bijvoorbeeld stand-by staan in de lobby totdat een voorkeursgebruiker een spel binnenkomt en deze vervolgens volgen in het spel en alleen spelen totdat deze gebruiker vertrekt. 

12.4. Hoewel het acceptabel is om in bepaalde omstandigheden te zitten en af en toe actie te weigeren, is het ten strengste verboden om actie te geven aan bepaalde spelers terwijl u actie weigert aan andere spelers wanneer u aan de tafels begint.

12.5. Afwachten, het opzettelijk proberen te vermijden dat u tegen specifieke spelers komt te spelen in blinde registratiespellen, zoals  Spin&Gold, is ten strengste verboden.

12.6. Maatregelen die worden genomen bij eerste schending: WAARSCHUWING, TIJDELIJKE SCHORSING.

12.7. Maatregelen die worden genomen bij herhaalschending: VERWIJDERING VAN BELONING, PERMANENT VERBOD.

 

13. CHIP-DUMPING

13.1. Onder chipdumping wordt verstaan het opzettelijk verliezen van chips aan een andere gebruiker.

13.2. Maatregelen die worden genomen bij een kleine schending: WAARSCHUWING, TIJDELIJKE SCHORSING.

13.3. Maatregelen die worden genomen bij herhaal/grote schending: PERMANENT VERBOD, INBESLAGNAME.

 

14. MULTI ACCOUNTING 

14.1. GGPN verbiedt gebruikers om opzettelijk meerdere accounts op dezelfde GGPN-skin te openen/gebruiken.

14.2. GGPN verbiedt gebruikers om vanaf meerdere accounts tegelijk te spelen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het spelen  op dezelfde Cash Game tafel,  Spin&gold  spel, of dezelfde spelerspool voor alle andere aangeboden spellen.

14.3. GGPN verbiedt gebruikers om vanaf meerdere accounts in hetzelfde toernooi te spelen.

14.4. GGPN verbiedt gebruikers zich meerdere keren voor hetzelfde toernooi registreren om te profiteren van freerolls of promoties.

14.5. Als een gebruiker per ongeluk een multi-account aanmaakt, sluiten we alle nieuw aangemaakte accounts en verplaatsen we geld naar het oorspronkelijke account.

14.6. Maatregelen die worden genomen bij schending: ACCOUNTSLUITING, PERMANENT VERBOD, SCHORSING.

 

 15. GEBRUIK VAN REMOTE DESKTOP OF PROGRAMMA’S OM SCHERM TE DELEN

15.1 GGPoker hanteert een strikt verbod op elk programma dat een gebruiker in staat stelt om andere apparaten over te nemen of toegang te krijgen tot andere apparaten tegelijkertijd met gebruik van de GGPoker client.

15.2. GGPoker hanteert een strikt verbod op ieder programma dat een gebruiker in staat stelt zijn scherm te delen met anderen of anderen hun scherm laat delen met een gebruiker, tegelijkertijd met actie op de GGPoker client om zo een voordeel te behalen over tegenstanders.

15.3. Verboden programma’s zijn onderanderen, maar niet uitsluitend:

 • TeamViewer
 • Microsoft Remote Desktop
 • AnyDesk
 • LogMeIn

15.4. GGPoker verbiedt uitdrukkelijk het gebruik van dergelijke programma’s aangezien deze aanvullende schendingen van ons SEP in de kaart spelen, waaronder ghosting, gebruik van RTA, botting, en multi accounting

15.5. Maatregelen naar aanleiding van kleine schendingen: WAARSCHUWING, SCHORSING.

15.6. Maatregelen naar aanleiding van herhaal/grote schendingen: PERMANENT VERBOD, INBESLAGNAME

16. GEBRUIK VAN VPN, PROXY, LOCATIE MASKERENDE PROGRAMMA’S

16.1. GGPoker  verbiedt gebruikers in verboden jurisdicties strikt om VPN /PROXY, alternatieve methoden te gebruiken om hun werkelijke locatie/identiteit te maskeren.

16.2. GGPoker verbiedt het gebruik van een VPN, proxy of andere alternatieve methoden die een speler kan gebruiken voor het spelen vanuit een verboden regio.

16.3. GGPoker behoudt zich het recht voor om op eigen discretie ‘Proof of Presence’ (POP) te vragen aan een speler, om zo hun locatie te verifiëren.

16.4. Maatregelen naar aanleiding van kleine schendingen: WAARSCHUWING, TSCHORSING, VPN BLOKKADE.

16.5. Maatregelen die worden genomen bij herhaal/ grote schending: PERMANENT VERBOD, INBESLAGNAME.

17. GEBRUIK VAN VIRTUELE MACHINES & EMULATORS

17.1. GGPoker verbiedt het gebruik van virtuele machines en Android emulators in combinatie met de GGPoker client.

17.2. Verboden programma’s voor virtuele machines zijn onder anderen, maar niet uitsluitend:

 • Oracle VM VirtualBox
 • VMware
 • Parallels
 • Microsoft Hyper-V
 • Nox
 • Bluestacks
 • MEmu

17.3. Gebruikers moeten de GGPoker client gebruiken via een Operationeel systeem dat hoort bij de hardware die zij gebruiken.

17.4. Maatregelen naar aanleiding van kleine schendingen: WAARSCHUWING, SCHORSING

17.5. Maatregelen naar aanleiding van herhaal/grote schendingen PERMANENT VERBOD, INBESLAGNAME

 

18. HULPMIDDELEN VAN DERDEN

18.1. GGPoker  staat het gebruik van bepaalde tools van derden niet toe.

18.2. Een hulpmiddel van derden is verboden als het;

 • a)   Dataminet: (i) handen of privé-resultaten (het observeren van spellen zonder te spelen om een database van handgeschiedenissen op te bouwen voor toekomstig gebruik) en (ii) het massaal delen van handen,  persoonlijke  resultaten of speelstatistieken voor analyse van tegenstanders.
 • b) Een Heads-Up Display (HUD) is, d.w.z. een programma dat de afgelopen tendensen en inzet patronen van   gebruikers weergeeft.
 • c) helpt bij het automatisch plaatsnemen aan tafel of spel-selectie-efficiëntie verbetert.
 • d)   Door het Veiligheidsteam geacht wordt een oneerlijk voordeel te bieden ten opzichte van andere gebruikers.

18.3. Een tool van derden is toegestaan als deze

 • a)   helpt alleen bij het tegelen/uitlijnen van tafels.
 • b)   helpt bij het maken van macro’s en sneltoets voor gameplay-efficiëntie die het vereiste dat de gebruiker zelf een beslissing moet nemen niet vermindert. De gebruiker moet beslissen welke actie moet worden ondernomen en de exacte relatieve grootte van een bet of raise, waarbij de macro of sneltoets deze enkel uitvoert. Een  sneltoets die de helft van de pot inzet, is bijvoorbeeld toegestaan. Een sneltoets die een willekeurig bedrag inzet tussen de helft en driekwart van de pot is verboden.
 • c)   wordt geacht in samenwerking met de GGPokerclient onbruikbaar te zijn, ondanks het vertonen van eigenschappen van verboden tools van derden.

18.4. Maatregelen die worden genomen bij kleine schending: WAARSCHUWING, TIJDELIJKE SCHORSING.

18.5. Maatregelen die worden genomen bij herhaal/grote schending: PERMANENT VERBOD.

 

19. RATHOLING

19.1. Ratholing omvat, zonder beperking, incidenten waarbij een gebruiker met een kleine chipstack speelt, en bij het bereiken van een bepaalde chipdrempel verlaat de gebruiker opzettelijk de tafel en gaat onmiddellijk met een kleinere stack aan een nieuwe tafel van hetzelfde limiet zitten.

19.2. Maatregelen die worden genomen bij schending: WAARSCHUWING, TIJDELIJKE SCHORSING

 

20. VERZOEKEN OM INFORMATIE

20.1. GGPoker  beschouwt elke poging om persoonlijke informatie te vragen als een bedreiging voor onze gebruikers en verbiedt dergelijk  gedrag ten strengste. Mocht  GGPoker vaststellen dat er om persoonsgegevens is gevraagd, dan behouden wij ons het recht voor om de overtredende accounts onmiddellijk op te schorten voor verder onderzoek, de overtredende accounts permanent te sluiten en in ernstige gevallen juridische stappen te ondernemen tegen deze accounts.

20.2. Maatregelen die worden genomen bij eerste schending: WAARSCHUWING, TIJDELIJK CHATVERBOD

20.3. Maatregelen die worden genomen bij herhaalschending: PERMANENT CHATVERBOD, PERMANENT VERBOD

 

21. AANSTOOTGEVEND GEBRUIKERSPROFIEL

21.1. Gebruikers mogen geen gebruikersprofielen, d.w.z. bijnamen en avatars, hebben die beledigend zijn voor andere gebruikers. Een beleid van gezond verstand moet worden gebruikt om te bepalen wat als beledigend wordt beschouwd. Voorbeelden zijn gebruikersprofielen met scheldwoorden, beledigingen, politieke, raciale of seksuele implicaties, en imitaties van beroemdheden.

21.2. GGPoker  behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, avatars te vervangen die als beledigend worden beschouwd.

21.3. GGPoker behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, schermnamen opnieuw in te stellen als dit noodzakelijk wordt geacht

21.4. Gebruikers die voortdurend aanstootgevende gebruikersprofielen bijwerken, kunnen de toegang tot deze functies verliezen.

21.5. Maatregelen die worden genomen bij schending: WAARSCHUWING, TIJDELIJKE SCHORSING.

22. DATA MINING

22.1. GGPoker definieert data mining als een actie waardoor iemand hand histories verzameld die niet door de speler zelf zijn gespeeld.

22.2. GGPoker verbiedt het gebruik van tools van derden om te data minen, of handhistories te importeren van een pokertafel of vanuit PokerCraft.

22.3. GGPoker verbiedt gebruikers om directe of indirecte toegang te verlenen tot PokerCraft Data naar een andere partij.

22.4. GGPoker verbiedt het massaal delen van iemands handhistories met een andere partij.

22.5. Maatregelen naar aanleiding van een kleine schending: WAARSCHUWING, VERWIJDERDE TOEGANG TOT POKERCRAFT

22.6. Maatregelen naar aanleiding van herhaal/grote schendingen: SPELVERWIJDERING, PERMANENT VERBOD