Texas Hold'em Poker

Dit is hoe je Texas Hold'em speelt

Als je nieuw bent in poker of meer wilt weten over het spel, is het belangrijk om de regels en het format van Texas Hold’em te begrijpen, omdat het de meest gespeelde variant is. Texas Hold’em draait om twee holecards, die alleen voor de speler zelf zijn, en vervolgens vijf gemeenschappelijke kaarten die door de dealer worden onthuld naarmate de hand vordert.

Nadat elke kaart is onthuld, moeten spelers beslissen of ze willen checken, betten, raisen of folden om de meest waardevolle hand van vijf kaarten te vormen en natuurlijk de pot te winnen. Bezoek onze pokerschool voor meer informatie over de regels van poker.

Texas Hold'em-regels

Texas Hold’em is de meest populaire pokervariant en kan met twee tot tien spelers worden gespeeld. De regels zijn als volgt: 

 1. Eén speler is de dealer, waarbij de positie van de dealer na elke hand met de klok mee draait naar de volgende actieve speler. De twee spelers links van de dealer worden de small blind en big blind genoemd.
 2. Zowel de small blind als de big blind zijn verplicht om geforceerde bets te plaatsen en zijn doorgaans de enige spelers die geld in de pot stoppen voordat de kaarten worden gedeeld. Elke speler krijgt vervolgens twee gesloten kaarten (holecards).
 3. Zodra de hole cards zijn gedeeld, begint de eerste ronde met de speler die links van de big blind zit. Deze deelnemer kan folden, callen of raisen.  
 4. Het inzetten gaat met de klok mee verder, waarbij elke speler tegen de hoogste inzet kan folden, callen of raisen. Om in de hand te blijven en de volgende kaart te zien, moeten alle spelers doorgaans hetzelfde aantal fiches in de pot hebben. 
 5. Na de eerste inzetronde komt de flop, waarbij drie gemeenschappelijke kaarten open op tafel worden gelegd.
 6. Het betten wordt hervat waarbij elke speler die nog in de hand zit de optie heeft om te checken, te betten of te raisen, te callen of te folden.  
 7. Wanneer de tweede ronde is afgelopen, wordt er op de ’turn’ nog een gemeenschappelijke kaart onthuld.
 8. De derde inzetronde begint met de eerste overgebleven speler die links van de dealer zit. Het wordt met de klok mee gespeeld, net als bij de eerdere rondes. 
 9. Wanneer de derde ronde voorbij is, wordt er nog een gemeenschappelijke kaart onthuld, de ‘rivier’. 
 10. De vierde ronde begint opnieuw met de eerste overgebleven speler links van de dealer. Het inzetten gaat met de klok mee totdat er een winnaar is bepaald. Als twee of meer spelers actief blijven nadat de vierde inzetronde is afgelopen, worden de holecards van deze spelers onthuld en wint de beste pokerhand de pot.

De Blinds

De blinds in Texas Hold’em worden bepaald door welke speler de dealer is, of de ‘button’ voor de hand. De speler links van de button wordt de small blind genoemd, wat de eerste verplichte inzet betekent. De speler links van de small blind wordt de big blind genoemd, een andere verplichte inzet die doorgaans twee keer zo groot is als de small blind.

De blinds kunnen als volgt verschillen, afhankelijk van de inzetstructuren:

 • Limit spellen: De big blind is hetzelfde als de small bet, en de small blind is meestal de helft van de big blind, afhankelijk van de inzet.
 • Pot Limit and No Limit spellen: De spellen worden aangeduid met de grootte van hun blinds.

Afhankelijk van het spel kan elke speler ook een ‘ante’ plaatsen, een ander type gedwongen inzet die meestal kleiner is dan een van beide blinds. Zodra deze inzetten zijn gedaan, kan het spelen doorgaan.

De regels zijn anders voor andere pokervarianten; om erachter te komen hoe de bet structuur kan verschillen van Texas Hold’em, bezoek onze gids voor Omaha poker.

 

Bet Acties

Elke pokerhand is een optelling van verschillende inzetrondes, waarvan het aantal afhangt van de variant die wordt gespeeld.

In Texas Hold’em zijn er vier inzetrondes, en elke speler moet beslissen of hij foldt, callt, checkt, bet of raiset wanneer het zijn/haar beurt is om een actie te maken in de hand

 

Check

Spelers checken als ze de actie aan de volgende speler willen doorgeven, maar houden hun kaarten. Als een speler checkt, hoeft deze niets in de pot te stoppen, tenzij deze speelt met een big blind en/of small blind.

 

Fold

Als je jouw hand foldt, leg je je kaarten neer en stop je met het spelen van de hand. Folden betekent dat je uit die hand bent en afstand doet van je claim op de pot. Het folden van de kaarten houdt in dat je ze naar de dealer gooit.

 

Bet

De speler zet een bepaald bedrag in op basis van de sterkte van zijn kaarten (of bluft als deze zich avontuurlijk voelt). De bet moet hoger zijn dan de big blind.

 

Call

Callen is het woord wat wordt gebruikt om mee te gaan met een bet, dat is wanneer een speler het bedrag dat door een andere speler is ingezet in de vorm van een bet of een raise, evenaart. Als niemand de bet callt, is de hand voorbij en wint de niet-gecallde speler de hand.

 

Raise

Raisen is wanneer een speler de openingsibet verhoogt. Nadat ze geraised hebben, zullen andere spelers die nog actief zijn in de hand moeten callen, folden of re-raisen, wat inhoudt dat een verhoging die al is ingezet, nog een keer wordt verhoogd.

Wanneer alle spelers op de laatste raise hebben gefold of gecalld, is de inzetronde voorbij en worden alle geplaatste inzetten toegevoegd aan de pot. Als alle spelers behalve één hebben gefold aan het einde van een inzetronde, wint de overgebleven actieve speler.

Begin van het spel (pre-flop en de flop)

De tweede fase van elke pokerhand wordt de pre-flop genoemd, de actie die plaatsvindt voordat de flop wordt gedeeld en nadat de blinds zijn geplaatst. In de pre-flop fase krijgen spelers twee kaarten of ‘holecards’, die alleen bedoeld zijn om door de speler te worden gezien. Spelers moeten dan beslissen of ze willen callen, betten of folden op basis van hun holecards.

Preflop voorbeeld

De ronde die volgt op de preflop fase wordt de ‘flop’ genoemd. Tijdens deze ronde worden drie gemeenschappelijke kaarten onthuld aan alle spelers in het spel.

Postflop Voorbeeld
postflop

Zowel de pre-flop als de flop-fase zijn cruciale rondes, omdat spelers hun volgende actie moeten beslissen op basis van de sterkte van hun holecards en de onthulde gemeenschappelijke kaarten, ook wel bekend als hun hand van vijf kaarten.

 

Tijdens het spel (The Turn en The River)

Na de flop wordt er nog een kaart van de bovenkant van het deck ‘geburnd’ en wordt een vierde gemeenschappelijke kaart onthuld. Alle spelers die nog in het spel zijn, hebben nu zes kaarten die zij kunnen gebruiken om de beste pokerhand van vijf kaarten te maken.

Turn Voorbeeld

Daarna volgt nog een inzetronde. Na de turn komt de river. Er wordt opnieuw een kaart geburnd en een vijfde gemeenschappelijke kaart wordt gedeeld.

River Voorbeeld

Dit betekent dat er nu zeven kaarten kunnen worden geselecteerd om de beste combinatie met vijf kaarten van te maken. Om hun beste hand van vijf kaarten te bepalen, kunnen spelers één, beide of geen van beide of hun holecards gebruiken in combinatie met vijf, vier of drie gemeenschappelijke kaarten. Er vindt nog een inzetronde plaats, en als een speler inzet of raiset zonder te worden gecalld, wint hij de hand zonder zijn kaarten te onthullen en vindt er geen showdown plaats.

 

Einde van het spel (De showdown)

De showdown vindt plaats wanneer er meer dan één speler overblijft na de laatste inzetronde. Tijdens de showdown is de speler die de laatste agressieve actie heeft uitgevoerd tijdens de laatste inzetronde de eerste die zijn kaarten onthult; als er tijdens deze laatste inzetronde niet is ingezet, moet de dichtstbijzijnde speler aan de linkerkant van de dealer als eerste zijn kaarten laten zien.

Showdown Voorbeeld

Het spel wordt afgesloten met het bepalen van een winnende hand. Als de handen gelijk zijn, wordt de pot gelijk verdeeld. Elke speler die een hand heeft gehad, heeft het recht om kaarten te zien die bij een showdown betrokken zijn, zelfs kaarten die zijn geburnd of weggegooid.

Samenvattend

Het spel begint met elke speler die twee holecards krijgt gedeeld, die privé blijven voor de speler, en dan vindt er een reeks rondes plaats waarin gemeenschappelijke kaarten worden onthuld. Het doel is om een ​​pokerhand van vijf kaarten te vormen met de meeste equity, en te beoordelen of je moet callen, raisen of folden op basis van wat spelers denken dat hun tegenstanders hebben. Het spel eindigt wanneer één speler overblijft, of wanneer de handen van meerdere spelers worden onthuld.

 

GGPoker-Huisregels

Met GGPoker kunnen spelers aan meerdere tafels of in meerdere spellen tegelijk spelen. Bij het aanschuiven aan een cashtafel kunnen spelers wachten met spelen tot ze in de big blind-positie zijn, of een vergoeding betalen die gelijk is aan de small bet of small blind van die tafel om in de volgende hand te spelen. Een speler kan er ook voor kiezen om tijdelijk aan een pokertafel uit te zitten. In het geval dat twee of meer actieve spelers de showdown bereiken met handen van gelijke rangorde, wordt de winnaar bepaald door de kicker als de handen gelijk blijven. Als de hand nog steeds gelijk is, wordt de pot gelijk verdeeld.

Veelgestelde Vragen

Wat is de beste hand in Texas Hold’em

De beste hand in het algemeen is een royal flush, die bestaat uit een aas, koning, vrouw, boer en 10 in dezelfde suit. A-A (ook bekend als pocket rockets) is de beste starthand in Texas Hold’em omdat deze in elke positie kan worden gespeeld. Je moet echter voorzichtig zijn met hoeveel spelers er in de pot komen als je deze hand hebt, omdat het de kans vergroot dat iemand je azen verslaat en je kunt verliezen van two pairs van andere kaarten als je niet verbetert met behulp van de community cards.

Hoeveel kaarten worden er geburnd in Texas Hold’em

Er zijn tot drie burn kaarten tijdens een Texas Hold’em hand. Een burn kaart refereert naar een kaart die niet in het spel is en face down wordt neergelegd.  Voordat de flop, turn, of river wordt gedeeld, neemt de dealer de bovenste kaart van het deck, en gooit deze weg (de burn kaart). Deze wordt nooit getoond aan de spelers (omdat dit de beslissingen kan beïnvloeden).

Wat wint er in Texas Hold’em

Om te leren welke pokerhanden winnen in Texas Hold’em kun je eens kijken bij onze pagina die de pokerhanden op volgorde zet. De royal flush is de beste pokerhand en bestaat uit de vijf hoogste opeenvolgende kaarten, allemaal van dezelfde suit. De royal flush wordt gevolgd door de straight flush, de four of a kind en een full house. De waarde van een starthand kennen is belangrijk om je strategie voor een spel vast te stellen.

Waarom heet het 5 card stud?

Five card stud wordt zo genoemd omdat het vijf kaarten gebruikt. Het begint met de speler die twee kaarten krijgt: één met de afbeelding naar beneden, gevolgd door een met de afbeelding naar boven. Het spel gaat door totdat er in totaal vijf kaarten zijn gedeeld, met de eerste kaart nog steeds naar beneden en de andere vier naar boven. Het doel is om de beste pokerhand van vijf kaarten te maken.

Moet je perse je twee kaarten gebruiken in Texas Hold’em?

Jouw twee kaarten, ook wel holecards genoemd, zijn alleen voor jouw gebruik bij het maken van je laatste hand van vijf kaarten. Je mag echter beide van je twee gesloten kaarten gebruiken of één of beide helemaal weglaten, als jouw beste hand van vijf kaarten uit vier of zelfs vijf van de gemeenschappelijke kaarten bestaat.

Is Texas Hold’em makkelijk te leren?

Texas Hold’em is gemakkelijk te leren als je wat tijd steekt in het leren van pokerhand rangschikkingen en pokertermen. Onze pokergids helpt je om de basisregels onder de knie te krijgen, maar je moet proberen je strategie waar mogelijk te verbeteren om je spel te verbeteren. Als je eenmaal een solide strategie hebt, is het gemakkelijk om je vaardigheden in de loop van de tijd te verfijnen en te verbeteren.

Hoe weet ik wanneer ik moet betten of folden?

Weten wat de beste actie is wanneer je poker speelt komt met oefening. Als je chips in de pot stopt in poker heet dat spelen – of je nu een bestaande bet callt, of de bets opent of raiset. Folden betekent dat je de pot opgeeft door te stoppen met je deelname in de hand.

Wat is de sidepot in poker?

Een sidepot wordt gemaakt voor spelers wanneer er nog meer dan 2 spelers in de hand zitten, en er één all-in is. Verdere inzetten komt in deze pot, en kunnen niet meer worden gewonnen door de all-in speler omdat zij alles wat ze hebben als hebben ingezet. De all-in speler kan alleen de mainpot winnen.